AudRecall grafika

Dlaczego warto skorzystać z audytu traceability?•    zinwentaryzowanie obecnego procesu identyfikowalności celem weryfikacji poprawności obecnie realizowanego przebiegu,
•    identyfikacja wąskich gardeł i punktów ryzyka systemu identyfikowalności,
•    sprawdzenie faktycznego wpływu zmian na analizowany proces, bez ponoszenia kosztów implementacji tych zmian,
•    dostęp do know – how ekspertów ILiM w zakresie analizy procesowej i wykorzystania standardów GS1 w procesach biznesowych, szczególnie zarządzania identyfikowalnością,
•    dostęp do repozytorium procesowego BPMN udostępnionego przez ILiM, w celu weryfikacji map procesowych.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania