AudRecall grafika

Sprawdź czy potrafisz bezpiecznie wycofać swoje produkty z rynku.


ILiM oferuje usługę Audytu traceability, dzięki której firma może sprawdzić czy zaimplementowany system traceability jest skuteczny, a także czy efektywność wycofania produktów z rynku jest wystarczająca.

 button opis

 


Wymogi prawne stosowania traceability:

Zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów wiąże się z rejestrowaniem i gromadzeniem danych na ich temat na każdym etapie łańcucha dostaw żywności, a więc na poziomie każdego z przedsiębiorstw biorących udział w tym łańcuchu. Ma to istotne znaczenie, zwłaszcza w sytuacji, gdy z jakiś względów dany produkt musi zostać wycofany z łańcucha dostaw.

 button wiecej

 


Wdrożenie zaleceń audytu traceability pozwoli przedsiębiorstwu na:

 button korzysci

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania