AudRecall grafika

Wymóg prawny traceability


Traceability to zdolność śledzenia (odtworzenia historii) przepływu dóbr w łańcuchach i sieciach dostaw, wraz z rejestracją parametrów identyfikujących te dobra oraz wszystkie lokalizacje objęte przepływem. Zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów wiąże się z rejestrowaniem i gromadzeniem danych na ich temat na każdym etapie łańcucha dostaw żywności, a więc na poziomie każdego z przedsiębiorstw biorących udział w tym łańcuchu. Ma to istotne znaczenie, zwłaszcza w sytuacji, gdy z jakiś względów dany produkt musi zostać wycofany z łańcucha dostaw.

Zgodnie z wymogami prawa (m.in. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002) wymóg traceability jest obligatoryjny dla przesiębiorstw branży żywnościowej a od 1 lipca 2013r. również dla przedsiębiorstw branży kosmetycznej (Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009.

Jednym z najważniejszych elementów procesu traceability jest wycofanie towarów z rynku (z ang. Recall). Najczęściej system śledzenia ruchu i pochodzenia produktów wykorzystywany jest do lokalizowania wadliwej lub niebezpiecznej żywności, farmaceutyków lub innych niebezpiecznych dla klientów produktów znajdujących się w obrocie.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania