Audyt traceability i recall - opis

Projektowanie i wdrażanie systemów automatycznej identyfikacji

W systemach informatycznych wspomagających zarządzanie lub sterowanie procesami gospodarczymi istnieje potrzeba szybkiego i niezawodnego (automatycznego) przechwytywania dużej liczby danych. Funkcje takie z powodzeniem spełniają systemy automatycznej identyfikacji ADC (Automatic Data Capture), które pozwalają na automatyczne przechwytywanie i przesyłanie wielu różnych danych biznesowych wykorzystywanych w łańcuchach dostaw. Realizuje się to poprzez zastosowanie unikalnych w skali świata oznaczeń towarów, jednostek logistycznych, firm i lokalizacji fizycznych według standardów GS1. W systemach tych wykorzystywane są technologie kodów kreskowych oraz technologie radiowe (RFID), a ostatnio związane z nimi Elektroniczne Kody Produktów (EPC).
Instytut jako organizacja wdrażająca w Polsce globalne standardy systemu GS1 w tym EPC posiada unikalne kompetencje umożliwiające opracowanie kompleksowych rozwiązań innowacyjnych systemów ADC do automatycznego przechwytywania, gromadzenia i przesyłania danych występujących w procesach logistyczno - magazynowych. Zapewniamy również kompleksowe wdrożenie systemów ADC oraz pełną obsługę posprzedażną klientów.

Proponowane działania:

 • opracowanie projektu automatycznej identyfikacji, przechwytywania i gromadzenia danych do wykorzystania w procesie magazynowania i innych procesach logistycznych,
 • dobór, dostawa i instalacja urządzeń do automatycznej identyfikacji współpracujących z systemem informatycznym,
 • dobór, dostawa i instalacja urządzeń do weryfikowania jakości wydruków kodów kreskowych,
 • opracowanie i dostawa oprogramowania integrującego urządzenia ADC,
 • szkolenia w zakresie obsługi zakupionych w ILiM urządzeń ADC,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionych w ILiM urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych: etykiet i taśm barwiących,
 • laboratoryjne testowanie funkcjonowania systemów,
 • szkolenia w zakresie efektywnego wykorzystania automatycznej identyfikacji.

Właściwie zaprojektowany system identyfikacji towarów pozwala osiągnąć następujące cele:

 • usprawnienie procesu logistycznego,
 • przyspieszenie operacji przyjęć i wydań towarów, skrócenie czasu wprowadzania danych, a tym samym skrócenie czasu realizacji zamówień,
 • eliminacja błędów podczas przyjęć i wydań towarów oraz kompletacji zamówień,
 • stały dostęp do informacji o aktualnej lokalizacji towaru,
 • zintegrowanie heterogenicznego środowiska systemowego (IT) i sprzętowego (ADC) w jeden spójny system informacyjny przedsiębiorstwa,
 • możliwość optymalizacji składowania towarów – rzeczywiste zarządzanie towarami wg strategii LIFO, FIFO czy FEFO.

Zakres projektu:

 • analiza i ocena istniejącego systemu znakowania opakowań kodami kreskowymi, w tym szczegółowe wnioskowanie w zakresie ich poprawności dla zastosowań w łańcuchu dostaw wraz z sugestiami ewentualnych poprawek i uzupełnień dla wszystkich pozycji materiałowych (indeksów),
 • zaprojektowanie poprawnego systemu identyfikacji i rejestracji przepływu towarów poprzez prawidłowe oznaczenie kodami kreskowymi lub znacznikami RFID wg specyfikacji GS1/EPCglobal: opakowań jednostkowych i zgrupowanych, miejsc składowania, jednostek logistycznych (palet) oraz wytypowanie odpowiednich urządzeń do sprawnej rejestracji przepływu towarów,
 • opracowanie modelu systemu automatycznej identyfikacji, przechwytywania i gromadzenia danych do wykorzystania w procesie magazynowania z uwzględnieniem wymagań kluczowych dostawców i odbiorców,
 • analiza potrzeb funkcjonalnych i opracowanie kryteriów doboru systemu informatycznego klasy WMS(Warehouse Management System), spełniającego wymagania Systemu GS1, opracowanie specyfikacji funkcjonalno-technicznej,
 • opracowanie wytycznych do oprogramowania urządzeń przechwytujących dane (terminale przenośne).

Poprawiono: wtorek, 12, luty 2013 08:56

Odsłony: 11264

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania