Audyt traceability i recall - opis

Projektowanie i wdrażanie rozwiązań w technologii EPC

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem technologii radiowych w systemach śledzenia obiektów często natrafia na przeszkody związane z małą skutecznością odczytywania informacji zapisanych w elektronicznych znacznikach RFID. Przyczyną tych problemów są nieprawidłowości w doborze znaczników i innych komponentów technicznych systemów uwarunkowanych środowiskiem ich zastosowania. Funkcjonujące w Instytucie unikalne laboratorium EPC/RFID, należące do europejskiej sieci tego typu laboratoriów oferuje badania systemów EPC/RFID umożliwiające ich optymalne skonfigurowanie.

Wdrażanie technologii RFID mimo często pojawiających się uproszczeń nie jest tożsame z wdrażaniem innych alternatywnych technik automatycznej identyfikacji (np. kodów kreskowych).
RFID jako takie nie jest jeszcze postrzegane jako technologia „z półki”. Innymi słowy, mimo iż można ją w łatwy sposób kupić to proces skutecznego wdrożenia może już stanowić nie lada problem. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż często konieczne jest nie tylko optymalne dobranie poszczególnych komponentów rozwiązania ale przede wszystkim uwzględnienie w projekcie specyficznych warunków lokalizacji, w której będzie ona zastosowana.

Instytut Logistyki i Magazynowania, wychodząc naprzeciw potrzebom krajowych przedsiębiorców uruchomił krajowe laboratorium EPC/RFID, którego nadrzędnym celem jest właśnie pomaganie firmom w realizacji projektów wdrożeniowych w obszarze RFID, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania standardów EPC, czyli Elektronicznego Kodu Produktu (ang. Electronic Product Code).
EPC jako takie, to rozwiązanie propagowane przez międzynarodową organizacje EPCGlobal w oparciu o standardy GS1, które obok standardów RFID obejmuje również i inne specyfikacje, definiujące komponenty sieciowe, które w wyniku wzajemnej współpracy tworzą podwaliny (szkielet) Internetu Produktów (ang. IoT - Internet of Things).

Laboratorium, w zakresie procesów wdrażania technologii RFID przez krajowych przedsiębiorców oferuje między innymi następujące usługi:

  • Przeprowadzenie audytu oraz opracowanie koncepcji technologicznej rozwiązania RFID (w tym EPC/RFID)
  • Opracowanie analizy kosztów (z uwzględnieniem koncepcji całkowitego kosztu posiadania systemu (TCO) oraz korzyści (w podziale na wymierne i trudnowymierne wraz z określeniem sposobu kalkulacji korzyści całkowitych)
  • Przeprowadzenie badań środowiskowych w lokalizacji klienta, w zakresie określenia uwarunkować technicznych dla wdrożenia systemu (pomiar wielkości zaburzeń pola elektromagnetycznego w paśmie częstotliwości odpowiadającej zakresowi pracy układów RFID)
  • Przeprowadzenie badań rekonesansowych i doborów komponentów systemów RFID (badania i dobór znaczników RFID, układów antenowych oraz innych komponentów technicznych)
  • Dostawa i instalacja urządzeń (zarówno samodzielnie jak i we współpracy z innymi dostawcami rozwiązań),
  • Opracowywanie oraz wdrażanie komponentów informatycznych systemów RFID (zarówno samodzielnie jak i we współpracy z innymi dostawcami rozwiązań)
  • Koordynacja projektów wdrożeniowych, łącznie z doborem partnerów technologicznych i zarządzaniem projektem (także zgodnie z metodyką PRINCE2)
  • Szkolenie w zakresie obsługi i skutecznego wykorzystywania systemów RFID

Nasza oferta jest oczywiście zawsze odpasowana do Państwa potrzeb. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Poprawiono: wtorek, 12, luty 2013 09:01

Odsłony: 4208

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania