doradztwo logistyczne dla magazynowania doradztwo logistyczne dla transportu doradztwo logistyczne dla zarządzania zapasami doradztwo logistyczne dla realizacji zamównień

Podstawowe informacje o audycie logistycznym przedsiębiorstwa

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa jest to produkt konsultingowy służący do oceny stanu logistyki w przedsiębiorstwie w następujących obszarach funkcjonalnych:

 Celem audytu logistycznego przeprowadzanego w wybranych obszarach logistyki jest:

  • zdiagnozowanie istniejącego stanu,
  • określenie poziomu wskaźników oceny stanu logistyki,
  • wskazanie kierunków możliwych usprawnień krótkoterminowych (organizacyjnych) i długoterminowych (inwestycyjnych) pozwalających na obniżenie kosztów,
  • oszacowanie nakładów i efektów związanych z zaprojektowaniem i wdrożeniem usprawnień.

  Na rysunku poniżej przedstawiono kroki przeprowadzania audytu.

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa realizowany jest zarówno dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych jak i produkcyjnych. Dotyczy zarówno firm posiadających jak i nie dysponujących własnymi magazynami i transportem. Prace mogą być realizowane we wszystkich lub w wybranych obszarach logistyki. Wyniki audytu są podstawą realizacji projektów dla rekomendowanych kierunków usprawnień. Taka kolejność działań pozwala wskazać obszary kluczowe z punktu widzenia logistyki przedsiębiorstwa, oszacować koszty i efekty wdrożenia usprawnień a w następnej fazie przygotować projekty wdrożeniowe i przejść do fazy ich realizacji.

Realizacja audytu logistycznego przedsiębiorstwa jest prowadzona w oparciu o wypracowaną w ILiM metodykę oraz opracowane narzędzia informatyczne wspierające prace konsultantów.

 

Zobacz ulotkę produktu:

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa ulotka

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania