Logo

Podstawowe informacje o audycie logistycznym przedsiębiorstwa

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa jest to produkt konsultingowy służący do oceny stanu logistyki w przedsiębiorstwie w następujących obszarach funkcjonalnych:

 Celem audytu logistycznego przeprowadzanego w wybranych obszarach logistyki jest:

  Na rysunku poniżej przedstawiono kroki przeprowadzania audytu.

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa realizowany jest zarówno dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych jak i produkcyjnych. Dotyczy zarówno firm posiadających jak i nie dysponujących własnymi magazynami i transportem. Prace mogą być realizowane we wszystkich lub w wybranych obszarach logistyki. Wyniki audytu są podstawą realizacji projektów dla rekomendowanych kierunków usprawnień. Taka kolejność działań pozwala wskazać obszary kluczowe z punktu widzenia logistyki przedsiębiorstwa, oszacować koszty i efekty wdrożenia usprawnień a w następnej fazie przygotować projekty wdrożeniowe i przejść do fazy ich realizacji.

Realizacja audytu logistycznego przedsiębiorstwa jest prowadzona w oparciu o wypracowaną w ILiM metodykę oraz opracowane narzędzia informatyczne wspierające prace konsultantów.

© Instytut Logistyki i Magazynowania