Laboratorium urządzeń elektronicznych

Badania bezpieczeństwa elektrycznego


Laboratorium Urządzeń Elektronicznych przeprowadza wybrane badania w oparciu o normę PN-EN 60950-1 "Bezpieczeństwo urządzeń informatycznych i elektrycznych urządzeń techniki biurowej".
 
Wykonuje się je między innymi na następujących stanowiskach badań:
•  prądu znamionowego urządzeń,
•  nagrzewania urządzeń,
•  prądu upływu do ziemi,
•  rezystancji połączeń uziemienia ochronnego,
•  wytrzymałości elektrycznej izolacji,
•  szczelin powietrznych i odległości przez izolację,
•  stateczności urządzeń,
•  obwodów o ograniczonym prądzie,
•  wytrzymałości mechanicznej obudów,
•  badania klimatyczne w zakresie temperatury od - 40oC do +180oC i wilgotności względnej do 98%.


Laboratorium jest koordynatorem międzynarodowej sieci laboratoriów EMC:
International Network of EMC Laboratories FOR-EMC2
www.for-emc.org

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

           

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania