Laboratorium urządzeń elektronicznych

Badania kompatybilności elektromagnetycznej - korzyści

 

W wyniku badań kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów, które mają być wprowadzone do obrotu handlowego, Klient uzyskuje 100% pewność zgodności z obowiązującymi wymaganiami dyrektyw nowego podejścia, potwierdzoną raportami technicznymi przygotowanymi w systemie akredytowanym przez PCA.


Pozytywne rezultaty testów przeprowadzonych w Laboratorium Urządzeń Elektronicznych stanowią podstawę przy sporządzaniu deklaracji zgodności i oznakowywania wyrobów „CE”.

 

 


 Laboratorium jest koordynatorem międzynarodowej sieci laboratoriów EMC:
International Network of EMC Laboratories FOR-EMC2
www.for-emc.org

 

 

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania