Laboratorium urządzeń elektronicznych

Badania kompatybilności elektromagnetycznej - zakres


 

Kompleksowy program badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w Laboratorium Urządzeń Elektronicznych zawiera:

•  pomiar emisji zaburzeń elektromagnetycznych:
- napięć na przewodach sieci zasilającej i portach telekomunikacyjnych w pasmie częstotliwości 9 kHz do 30 MHz,
- natężenia pól w pasmie częstotliwości 30 MHz do 18 GHz z zastosowaniem komory bezodbiciowej i komory GTEM,
- harmoniczne prądu - PN-EN 61000-3-2,
- migotania światła (flicker) - PN-EN 61000-3-3,
•  odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD) - PN-EN 61000-4-2,
•  odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych od 26MHz do 6GHz - PN-EN 61000-4-3,
•  odpornosć na szybkie elektryczne stany przejściowe (EFT/burst) - PN-EN 61000-4-4,
•  odporność na zaburzenia udarowe (surge) - PN-EN 61000-4-5,
•  odporność na zaburzenia radioelektryczne wprowadzane do przewodów - PN-EN 61000-4-6,
•  odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej - PN-EN 61000-4-8,
•  odporność na impulsowe pole magnetyczne - PN-EN 61000-4-9,
•  odporność na spadki, krótkie zaniki i wahania napięcia zasilającego - PN-EN 61000-4-11,
•  odporność na harmoniczne i interharmoniczne małej częstotliwości w przyłączu prądu przemiennego łącznie z sygnałami przesyłanymi w sieciach zasilających  PN-EN 61000-4-13,
•  odporność na wahania napięcia PN-EN 61000-4-14,
•  odporność na tętnienia na przyłączu zasilania prądem stałym PN-EN 61000-4-17,
•  odporność na  zmiany częstotliwości w sieci zasilającej PN-EN 61000-4-28,
•  odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na przyłączu zasilania prądu stałego PN-EN 61000-4-29.
 
Powyższe normy podstawowe powoływane są przez przykładowe zharmonizowane z dyrektywą EMC 2014/30/EU normy produktu lub grupy produktów, na zgodność z którymi przeprowadzane są badania: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55024, EN 55032, EN 60601-1-2, EN 50130-4, EN 50270, EN 60730-2, EN 50121-4, EN 50121-3-2, EN 61326-1, EN 61547, EN 60730-X, EN 55014-2.

Normy PN-EN są identyczne z europejskimi normami EN:
 
• EN 55022 "Limits and methods measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment",
• EN 61000-3-2 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Section 2: Limits for harmonic currents emissions (Equipment input current 16A per phase)",
• EN 61000-3-3 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits -Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current 16A",
• EN 61000-4-2 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques Section 2: Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC Publication",
• EN 61000-4-3 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4:-3 Testing and measurement techniques Section 3: Radiated, radio - frequency, electromagnetic field immunity test",
• EN 61000-4-4 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test",
• EN 61000-4-5 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques Section 5: Surge immunity test",
• EN 61000-4-6 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields",
• EN 61000-4-8 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Section 8: Power frequency magnetic field immunity test. Basic EMC Publication"
• EN 61000-4-9 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Section 9: Pulse magnetic field immunity test. Basic EMC Publication",
• EN 61000-4-11 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test",
• EN 61000-4-13 "Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-13: Testing and measurement techniques – Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low frequency immunity tests"'
• EN 61000-4-14 "Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-14:Testing and measurement techniques. Voltage fluctuation immunity test for equipment with input current not exceeding 16 A per phase",
• EN 61000-4-17 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-17: Testing and measurement techniques - Ripple on d.c. input power port immunity test",
• EN 61000-4-28 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-28: Testing and measurement techniques - Variation of power frequency, immunity test",
• EN 61000-4-29 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-29: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power port immunity tests".

 


 Laboratorium jest koordynatorem międzynarodowej sieci laboratoriów EMC:
International Network of EMC Laboratories FOR-EMC2
www.for-emc.org

 

 

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania