BPMN 2.0 – podstawowe informacje

Business Process Modeling Notation (BPMN) jest standardem graficznym opisującym kroki w procesie biznesowym. Został specjalnie zaprojektowany tak, aby odzwierciedlić przepływ procesów i informacji, wraz z istniejącymi wzajemnymi relacjami, powiązaniami i zależnościami.  Zaletą tej notacji jest jej jednoznaczność oraz to, że daje możliwość modelowania praktycznie wszystkich procesów biznesowych niezależnie od specyfiki danej branży, organizacji, itp. BPMN nadaje się zarówno do opisu procesu biznesowego zachodzącego w organizacji samorządowej, jak i produkcyjnej, dzięki czemu jest metodą uniwersalną i niezależną od kontekstu. BPMN to graficzny język modelowania procesów, złożony z zestawu symboli graficznych i związanych z nimi reguł syntaktycznych. Usystematyzowana symbolika notacji pozwala na odwzorowanie w postaci przejrzystego modelu złożoności procesów biznesowych.


Standard BPMN 2.0., jako pierwsze narzędzie stworzone przez biznes i dla biznesu, jest przyjazny zarówno środowisku biznesowemu, jak i IT. BPMN 2.0 szybko zyskał dużą popularność – wykazują to jasno badania, zarówno ogólnoświatowe (np. wykonane przez BPTrends) jak i te przeprowadzone niedawno w Polsce (autorstwa portalu procesowcy.pl). Zgodnie z ich wynikami, BPMN 2.0. jest obecnie wykorzystywany kilkukrotnie częściej niż konkurencyjne języki graficzne – jest to efektem obiektywnych zalet z jego stosowania, zarówno przez praktyków, jak i szeroko rozumiane środowisko biznesowe. Standard modelowania procesów uniezależnia w dużym stopniu firmy i instytucje od dostawców oprogramowania BPMS i związanych z nim usług. Ponadto, standard ten znacząco zwiększa dostępność konsultantów posługujących się jednym językiem, zwiększa także możliwości wyboru wśród konkurujących narzędzi. Warto nadmienić, iż notacja BPMN 2.0 została wsparta przez wszystkie najważniejsze firmy doradcze z zakresu procesów biznesowych.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania