Konsultanci Instytutu Logistyki i Magazynowania wspierający GS1 Polska

Z przyjemnością odpowiemy na pytania na temat wykorzystania standardów GS1


 

Ochrona zdrowia, e-zdrowia

dr Anna Gawrońska-Błaszczyk - doktor nauk ekonomicznych, doradza w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia. Uczestniczy w projektach badawczych międzynarodowych z zakresu standardów w obszarze tzw. e-zdrowia, w tym jako kierownik projektu (Antilope, epSOS, openMedicine) oraz w projektach komercyjnych krajowych z zakresu logistyki. Dodatkowo bierze udział w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia. Ściśle współpracuje na co dzień z głównymi interesariuszami w obszarze ochrony zdrowia w Polsce, tj. Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jak również stowarzyszeniami branżowymi i klastrami medycznymi. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia HL7 oraz Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia.

  • Kontakt: tel. +48 887870262, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Etykieta logistyczna

Piotr Frąckowiak - Od kilkunastu lat związany zawodowo z Instytutem Logistyki i Magazynowania. Pracuje nad możliwościami wdrożeń standardów systemu GS1 w polskich przedsiębiorstwach. Swoją wiedzę i kompetencje wykorzystuje praktycznie jako wykonawca i współwykonawca projektów konsultingowych w zakresie automatycznej identyfikacji, traceability i bezpieczeństwa żywności, realizowanych na rzecz klientów ILiM oraz w projektach europejskich. Jest odpowiedzialny za wdrażanie innowacyjnych kodów kreskowych GS1 DataBar oraz etykiet logistycznych GS1 w największych sieciach handlowych w kraju oraz u ich dostawców. Certyfikowany audytor GS1 Global Traceability Conformance (GTC).

  • Kontakt: tel: +48 61 850 4979, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Jakość danych podstawowych, katalogi elektroniczne

dr inż. Krzysztof Muszyński - Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze standaryzacją procesów wymiany informacji produktowych, od lat moderuje pracami opiniotwórczych Grup Roboczych GDSN - Katalogi Danych (grupa skupia największe sieci handlowe i producentów branży FMCG), DIYGA - Do It Yourself and Gardening (grupa skupia producentów i sieci branży narzędziowo - budowlanej) oraz HoReCa - Foodservice (dot. podmiotów branży gastronomicznej). Jest autorem wielu publikacji nt. nowoczesnych metod synchronizacji i systemów jakości danych podstawowych.

  • Kontakt: tel: +48 510 093 558, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Wojsko

Anna Kosmacz-Chodorowska - Główny Specjalista ds. wdrażania globalnych standardów e-gospodarki – GS1. Od ponad 30 lat realizuje projekty wdrożeniowe w zakresie usprawniania logistyki, stosowania kodów kreskowych (ADC) i dokumentów elektronicznych (EDI) w firmach wszelkich branż i instytucjach różnych sektorów gospodarki cywilnej i wojskowej, w tym na zlecenie KBN, ze środków UE (PHARE, PARP) i funduszu norweskiego oraz projektów rządowych. W ramach porozumienia współpracuje z MON i MZ, prowadzi seminaria i szkolenia, w tym organizowane przez: PTE, PTL, SIMP, NOT, PIO. Jest  autorem ok. 40 prac badawczych, 70 referatów konferencyjnych i ponad 500 artykułów i publikacji. Członek organizacji branżowych.

  • Kontakt: +48 61 850 4980, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


EPC/RFID

dr inż. Michał Grabia - Kierownik Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych oraz Obszaru Badawczego EPC/RFID. Zarządza kluczowymi projektami badawczo-rozwojowymi i wdrożeniowymi. Zajmuje się opracowywaniem koncepcji, projektów oraz realizacją nowych produktów Instytutu Logistyki i Magazynowania z zakresu EPC/RFID, tworzeniem analiz biznesowych i strategii sprzedażowych rozwiązań. Jest współtwórcą Krajowego Laboratorium Technologii EPC/RFID, zlokalizowanego w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz współzałożycielem Europejskiej Sieci Laboratoriów EPC - GS1 in Europe Lab Network. Jest członkiem wielu organizacji i grup roboczych zajmujących się opracowywaniem nowych standardów technologii EPC/RFID. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z obszaru badań i zastosowania technologii radiowych w łańcuchu dostaw.

  • Kontakt: tel: +48 61 850 4946, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania