Optymalizacja procesów biznesowych


Optymalizacja procesów biznesowych przy użyciu standardu BPMN 2.0. jest podstawowym produktem Centrum Doskonałości Procesowej (CDP) w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Produkt ten pozwala prawidłowo odwzorować procesy zachodzące w organizacji, poprzez analizę wykonywanych czynności, czasów ich trwania, zdarzeń oraz wykorzystanych zasobów.button opis

 


Korzyści: W wyniku osiągniętych rezultatów symulacji oraz optymalizacji procesów, klient osiągnie przewagę nad konkurencją – usprawni swoje procesy, zwiększy efektywność pracy i ogólną sprawność organizacji, co pozwoli również na zwiększenie ilości obsługiwanych klientów oraz poprawi jakość obsługi.button korzysci

 


Zakres prac: Klientami CDP mogą być wszystkie organizacje, które dostrzegają potrzebę zarządzania swoimi procesami. Zmiana podejścia do zarządzania rzutuje na możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dlatego też Centrum Doskonałości Procesowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta oferując swój produkt, który w pełni pozwoli zaspokoić te potrzeby.button zakres

 

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania