Certyfikat Junior  BPMN 2.0 - certyfikowanie znajomości standardu BPMN przez Instytut Logistyki i Magazynowania

 


 

Stworzenie standardu BPMN było odpowiedzią na wyzwania pojawiające się wraz z występowaniem na coraz większą skalę zjawiska przenoszenia poza organizacje procesów biznesowych, które w ten sposób stają się fragmentami procesów organizacji zewnętrznych.wiecej ico


Business Process Modeling Notation (BPMN) jest standardem graficznym opisującym kroki w procesie biznesowym. Został specjalnie zaprojektowany tak, aby odzwierciedlić przepływ procesów i informacji, wraz z istniejącymi wzajemnymi relacjami, powiązaniami i zależnościami.  wiecej ico


Korzyści: Certyfikat Junior BPMN 2.0. jest potwierdzeniem wiedzy posiadacza na temat standardu opisanego normą ISO/IEC/19510:2013 Information technology - Object Management Group Business Process Model and Notation. Potwierdzona formalnie znajomość najpopularniejszej na świecie neutralnej technologicznie notacji służącej do modelowania procesów biznesowych jest cenionym atutem w procesie rozwoju kariery zawodowej.  wiecej ico


Przebieg procesu: Warunkiem przyznania Certyfikatu „Junior BPMN 2.0” jest uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu z wiedzy.wiecej ico

 

Certyfikat Junior  BPMN 2.0.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania