CertLog grafika

Europejski System Certyfikacji Logistyków

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe standardy kwalifikacyjne w procesach certyfikacji European Logistician.

Europejskie Towarzystwo Logistyczne (ELA) wprowadza nowe standardy kwalifikacyjne dla uzyskania certyfikatów potwierdzenia kompetencji zawodowych - European Logistician. Nowe standardy mają służyć przede wszystkim harmonizacji wymagań stawianych przez ELA z Europejskimi Ramami Kwalifikacyjnymi (EQF). Główne zmiany dotyczą struktury oraz zakresu merytorycznego wybranych obszarów działań logistycznych.wiecej ico


Wspomniane powyżej zmiany, dotyczące wprowadzenia Europejskich Rama Kwalifikacji (EQF) do certyfikacji European Logistician, otwierają nowe możliwości przed słuchaczami wyższych uczelni, posiadających kierunek Logistyka akredytowany przez państwową Polską Komisję Akredytującą. Zainteresowane współpracą uczelnie prosimy o kontakt z kierownikiem Jednostki Certyfikującej w Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu..

 


 

Jednostka Certyfikującą w Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania jest Krajową Organizacją Certyfikującą (National Certification Board) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na terenie Polski. Prowadzi dwa spośród trzech poziomów certyfikacji logistyków: Junior i Senior.  wiecej ico


Korzyści: Uzyskanie certyfikatu European Logistician daje nie tylko potwierdzenie kompetencji zawodowych, ale pokazuje pracodawcom ścieżkę zawodową, jaką chce podążać posiadacz certyfikatu. Wspiera awans zawodowy posiadacza oraz daje wyróżnienie na ryku pracy.  wiecej ico


EJLog – European Junior Logistician:

Proces certyfikacji przewidziany dla osób zarządzających logistyką "pierwszej linii". Dla zamknięcia procesu certyfikacji, który może trwać 3 lata, wymagana jest co najmniej 2-letnia praktyka zawodowa na stanowisku "logistycznym".  wiecej ico


ESLog – European Senior Logistician:

Proces certyfikacji przewidziany dla osób zajmujących, kierownicze stanowiska w logistyce, a także dla osób świadczących usługi konsultingowe w tym obszarze. Dla zamknięcia procesu certyfikacji, który może trwać 3 lata, wymagana jest co najmniej 5-letnia praktyka zawodowa na stanowisku "logistycznym".wiecej ico

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania