CertLog grafika

Certyfikat CANDIDATE EUROPEAN JUNIOR LOGISTICIAN - wymogi


Progi punktowe, kwalifikujące do uzyskania Certyfikatu Candidate European Junior Logistician, zgodnego z wymaganiami „ EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS Indicative Content, EQF Level 4” autorstwa Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistician Assotiation- ELA), od 2016 roku ustalone zostały na następującym poziomie:


średni wynik z etapu pisemnego egzaminu nie niższy, niż 70%
oraz średni wynik z etapu praktycznego egzaminu nie niższy, niż 80%

 

dla trzech, wymienionych poniżej kwalifikacji:
A30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych        
A32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania