Artykuły

ELEKTRONIZACJA PROCEDUR - SZKOLENIE STACJONARNE


O SZKOLENIU
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216) pojawia się szereg wątpliwości zarówno wśród petentów jak i urzędników. Pytania dotyczą zarówno natury prawnej dokumentów elektronicznych, jak wysyłać decyzje/postanowienia, a także natury technicznej, czyli jak skorzystać z formularza elektronicznego i jakie warunki należy spełnić by przeprowadzić procedurę za pomocą platformy ePUAP.
CEL SZKOLENIA

 • zapoznanie z wymaganiami prawnymi przeprowadzania procedur w sposób elektroniczny,
 • analiza charakteru prawnego wzorów dokumentów elektronicznych,
 • przybliżenie funkcjonalności środowiska ePUAP,
 • przedstawienie budowy formularzy elektronicznych.

AGENDA SZKOLENIA

 • Podstawy prawne elektronizacji procedur.
 • Platforma ePUAP wraz z Centralnym Repozytorium Dokumentów.
 • Konsekwencje wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216).
 • Charakter prawny wzorów dokumentów elektronicznych.
 • Budowa wzorów dokumentów elektronicznych.
 • Publikacja wzorów dokumentów elektronicznych w CRD.
 • Instalacja aplikacji elektronicznych na platformie ePUAP.
 • Publikacja opisu i karty usługi na platformie ePUAP.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania