Artykuły

Elektroniczna wymiana danych

Kontakty biznesowe przedsiębiorstw opierają się na nieustannej wymianie informacji. Każda Firma, realizując swoje działania biznesowe, tworzy szereg dokumentów. Uciążliwość ich składowania, konieczność manualnej obsługi wprowadzania i przetwarzania danych oraz związane z tym ryzyko błędów powoduje, że warto zastanowić się nad zastosowaniem komunikacji z partnerami w drodze elektronicznej wymiany danych. Rozwiązanie to w sposób znaczący może poprawić pozycję firmy względem partnerów biznesowych oraz znacznie obniżyć koszty wynikające z potrzeby prowadzenia korespondencji.

 button opis

 


Elektroniczna wymiana danych znajduje powszechne zastosowanie we współpracy firm zachodnich i pozyskuje coraz większą rzeszę zwolenników również w Polsce. Staje się coraz bardziej standardowym rozwiązaniem, ze względu na wiele istotnych zalet:

 • bardzo krótki czas wymiany danych (liczony w godzinach lub minutach),
 • eliminacja błędów w ręcznym wprowadzaniu danych
 • eliminacja opóźnień w przetwarzaniu danej informacji wewnątrz organizacji docelowej,
 • automatyzacja składania zamówień i fakturowania,
 • obniżenie kosztów (zarówno działalności biurowej jak i operacyjnej)
 • lepsza kontrola wymienianych dokumentów i towarzyszących im procesów.

button korzysci

 

Poprawiono: wtorek, 02, kwiecień 2013 13:56

Odsłony: 9116

Elektroniczna wymiana danych - o rozwiązaniu


Kontakty biznesowe przedsiębiorstw opierają się na nieustannej wymianie informacji. Każda Firma, realizując swoje działania biznesowe, tworzy szereg dokumentów. Uciążliwość ich składowania, konieczność manualnej obsługi wprowadzania i przetwarzania danych oraz związane z tym ryzyko błędów powoduje, że warto zastanowić się nad zastosowaniem komunikacji z partnerami w drodze Elektronicznej Wymiany Danych. Rozwiązanie to w sposób znaczący może poprawić pozycję firmy względem partnerów biznesowych oraz znacznie obniżyć koszty wynikające z potrzeby prowadzenia korespondencji.
Elektroniczna Wymiana Danych znajduje powszechne zastosowanie we współpracy firm zachodnich i pozyskuje coraz większą rzeszę zwolenników również w Polsce. Staje się coraz bardziej standardowym rozwiązaniem, ze względu na wiele istotnych zalet:

 • bardzo krótki czas wymiany danych (liczony w godzinach lub minutach),
 • eliminacja błędów w ręcznym wprowadzaniu danych
 • eliminacja opóźnień w przetwarzaniu danej informacji wewnątrz organizacji docelowej,
 • automatyzacja składania zamówień i fakturowania,
 • obniżenie kosztów (zarówno działalności biurowej jak i operacyjnej)
 • lepsza kontrola wymienianych dokumentów i towarzyszących im procesów,

PROPONOWANE DZIAŁANIA:

W fazie przedwdrożeniowej:

 • kompleksową usługę konsultingową obejmującą cały proces przygotowania do wdrożenia elektronicznej wymiany danych,
 • zidentyfikowanie potencjalnych dostawców wymaganego rozwiązania, analizę ofert, a także ich porównanie oraz przedstawienie w sposób zrozumiały i ułatwiający dokonanie wyboru,
 • analiza systemów informatycznych oraz komunikatów pod kątem zgodności ze standardem GS1

W fazie powdrożeniowej:

 • szkolenie personelu (również z wykorzystaniem technik e-learningowych) w zakresie wdrożonych rozwiązań.
 • konsultacje odnośnie zgodności komunikatów ze standardem GS1

OFERTA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH:
Usługi podstawowe:

 • projektowanie i wdrażanie elektronicznej wymiany danych w przedsiębiorstwach,
 • doradztwo dla partnerów w sieci,
 • doradztwo w zakresie dostosowania do wymagań partnera zagranicznego

Usługi komplementarne:

 • audyt procesów informacyjnych,
 • wdrażanie e-faktury,
 • warsztaty i konsultacje

 

Poprawiono: czwartek, 02, maj 2019 10:08

Odsłony: 2243

Elektroniczna wymiana danych - korzyści

Elektroniczna wymiana danych znajduje powszechne zastosowanie we współpracy firm zachodnich i pozyskuje coraz większą rzeszę zwolenników również w Polsce. Staje się coraz bardziej standardowym rozwiązaniem, ze względu na wiele istotnych zalet:

 • bardzo krótki czas wymiany danych (liczony w godzinach lub minutach),
 • eliminacja błędów w ręcznym wprowadzaniu danych,
 • eliminacja opóźnień w przetwarzaniu danej informacji wewnątrz organizacji docelowej,
 • automatyzacja składania zamówień i fakturowania,
 • obniżenie kosztów (zarówno działalności biurowej jak i operacyjnej),
 • lepsza kontrola wymienianych dokumentów i towarzyszących im procesów.

Poprawiono: wtorek, 02, kwiecień 2013 13:57

Odsłony: 2179

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania