Artykuły

Serwer Hetman „Draco” - podsystem bezpieczeństwa platformy ePUAP


O szkoleniu:
Celem szkolenia jest przybliżenie zasad przydzielania użytkownikom uprawnień do zasobów organizacji udostępnionych na platformie ePUAP. Administrator Organizacji może w sposób elastyczny ustalać strukturę użytkowników np. tworząc ich grupy. Każda z grup, poprzez przypisanie ich do specyficznych ról, uzyskuje dostęp do zasobów i możliwości wykonywania działań  na platformie ePUAP w zdefiniowanym zakresie. Role są ustalane przez Administratora Organizacji i w tym celu będzie on korzystał z uprawnień otrzymanych na wniosek złożony do Ministerstwa Cyfryzacji. Zakres dostępu do zasobów, które stanowią podsystemy i aplikacje, przypisane Organizacji lub zdefiniowane w ramach konta podmiotu / instytucji, jest odzwierciedleniem uprawnień przydzielonych użytkownikom / grupom użytkowników. Specyfiką platformy jest umożliwienie dostępu i działań na wybranych zasobach, co może odpowiadać obsłudze przez pracownika rodzajów dokumentów elektronicznych, przypisanych do jego stanowiska pracy. O tym jakie dokumenty elektroniczne będą docierały do konta organizacji decyduje zestaw usług uruchomionych na platformie ePUAP oraz fakt posiadania elektronicznej skrzynki podawczej ESP.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • Posiadał umiejętność korzystania z konsoli Hetman Draco, interfejsu podsystemu bezpieczeństwa platformy ePUAP
 • Miał możliwość zdefiniowania konfiguracji użytkowników konta organizacji na platformie ePUAP. Wiedza ta umożliwi definiowanie specyficznych ról, które jednoznacznie precyzują dostęp do zasobów (skryta, podsystem) i możliwe do wykonania działania
 • Posiadał wiedzę jak zmodyfikować parametry podsystemu bezpieczeństwa platformy ePUAP w celu nadania uprawnień dostępu odpowiadających potrzebom instytucji
 • Posiadał praktyczną umiejętność obsługi Serwera Hetman Draco w zakresie uprawnień Administratora Organizacji
 • Potrafił nadać pracownikom organizacji posiadającym konto na ePUAP uprawnienia do obsługi dokumentów elektronicznych za pośrednictwem przydzielonej elektronicznej skrzynki podawczej

 

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do Administratorów Organizacji posiadających uprawnienia do konta na platformie ePUAP i mających w swoich obowiązkach organizację oraz nadzorowanie uprawnień dla użytkowników (pracowników instytucji). Szkolenie w formie warsztatu nastawione jest na praktyczne ćwiczenie zarządzania systemem bezpieczeństwa platformy ePUAP2. Szkolenie prowadzone będzie na platformie ePUAP2 działającej w czasie rzeczywistym. Organizujemy również szkolenia zamknięte, które mogą się odbyć w siedzibie ILIM lub w innym wskazanym miejscu.

 

Poprawiono: środa, 21, marzec 2018 12:29

Odsłony: 3768

Budowa formularzy i wzorów dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP2


O szkoleniu:
Celem szkolenia jest praktyczna nauka uruchomienia usługi na platformie ePUAP2, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia formularzy elektronicznych i wzorów dokumentów elektronicznych w Środowisku Budowy Aplikacji ePUAP2.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

  • Znał proces obsługi elektronicznego dokumentu – od momentu składania przez Klienta poprzez obsługę urzędnika,
  • Znał proces wdrażania e-Usługi na platformie ePUAP2,
  • Potrafił utworzyć formularze elektroniczne, wzory dokumentów elektronicznych przeznaczonych do publikacji w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE),
  • Umiał uruchomić przykładową usługę na koncie ePUAP2 urzędu.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do osób tworzących e-usługi.

Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie w formie warsztatu nastawione na praktyczne ćwiczenie tworzenia formularzy i wzorów dokumentów elektronicznych oraz uruchomienie e-usług na platformie ePUAP2. Prowadzone będzie na platformie ePUAP działającej w czasie rzeczywistym. Z tego powodu wymagane jest uczestnictwo w szkoleniu z własnym laptopem oraz posiadanie dostępu do elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP2 reprezentowanego urzędu wraz z uprawnieniami dostępu do Środowiska Budowy Aplikacji. Osoby nieposiadające dostępu do Środowiska Budowy Aplikacji lub nieposiadające laptopa proszone są o poinformowanie o tym fakcie organizatora w momencie zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Organizujemy również szkolenia zamknięte, które mogą się odbyć w siedzibie ILIM lub w innym wskazanym miejscu.

 

Poprawiono: środa, 21, marzec 2018 12:29

Odsłony: 3284

Organizacja i obsługa punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP


O szkoleniu:
Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do samodzielnej obsługi punktu potwierdzającego profile zaufane ePUAP oraz zapoznać z wytycznymi dotyczącymi utworzenia i prowadzenia punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • Obsługiwał wnioski o zakładanie, przedłużenie, unieważnienie profilu zaufanego,
 • Wiedział jak złożyć wniosek związany z obsługą Profilu Zaufanego ePUAP – od strony Klienta urzędu,
 • Obsługiwał wniosek od strony Urzędu (Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP (PPPZ)
 • Znał uwarunkowania prawne związane z prowadzeniem PPPZ,
 • Potrafił praktycznie zastosować i zweryfikować Profil Zaufany ePUAP oraz obsłuży dokumenty podpisywane Profilem Zaufanym ePUAP,
 • Praktycznie posługiwał się wiedzą i sposobem dotyczącym organizacji, w tym stworzenia punktu potwierdzającego profile zaufane oraz wymaganiami organizacyjnymi stawianymi przed PPPZ.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w obsługę punktu potwierdzania profilu zaufanego oraz osób odpowiedzialnych za uruchomienie punktu potwierdzającego profile zaufane w instytucji publicznej.
Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu (przedstawienie i komentarz do prezentowanych slajdów), przeplatanego prezentacją przypadków wykorzystania platformy ePUAP działającej w czasie rzeczywistym. Wykonane zostaną ćwiczenia związane z obsługą wniosków o założenie profilu zaufanego i jego potwierdzenie.
Organizujemy również szkolenia zamknięte, które mogą się odbyć w siedzibie ILIM lub w innym wskazanym miejscu.

 

 

Poprawiono: środa, 21, marzec 2018 12:28

Odsłony: 2457

Obsługa ePUAP2


O szkoleniu:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy ePUAP2.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • Znał proces obsługi dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP2,
 • Składał i obsługiwał dokumenty elektroniczne (obsługa ePUAP2 z punktu widzenia Klienta oraz z punktu widzenia Urzędnika),
 • Potrafił obsługiwać dokumenty powiązane (np. UPO, UPD) i weryfikować prawidłowość przygotowania dokumentu elektronicznego (w tym podpisu elektronicznego),
 • Wiedział jak podpisać dokumenty profilem zaufanym ePUAP,
 • Znał wymagania w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentów elektronicznych,
 • Pozna zasady tworzenia e-usług.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek administracji publicznej.

Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu (przedstawienie i komentarz do prezentowanych slajdów), przeplatanego prezentacją przypadków wykorzystania  platformy ePUAP2 działającej w czasie rzeczywistym.   

Organizujemy również szkolenia zamknięte, które mogą się odbyć w siedzibie ILIM lub w innym wskazanym miejscu.

 

Poprawiono: środa, 21, marzec 2018 12:29

Odsłony: 2635

ePUAP dla instytucji

Cykl szkoleń otwartych dla pracowników administracji


Na cykl szkoleń zapraszamy jednostki publiczne, które zamierzają samodzielnie wdrożyć e-usługi na skrzynce ePUAP2 urzędu oraz uruchomić i obsługiwać punkt potwierdzający profile zaufane.

Realizacja szkoleń pozwoli pracownikom urzędów:

 • Samodzielnie tworzyć formularze elektroniczne oraz wzory dokumentów elektronicznych
 • Opublikować wzory w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE)
 • Obsługiwać dokumenty elektroniczne w urzędzie
 • Uruchomić punkt potwierdzający profile zaufane
 • Profesjonalnie obsługiwać punkt potwierdzający profile zaufane

Szkolenia prowadzone będą w formie wykładowo – warsztatowej. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki w budowie formularzy, w tym jak szybko i sprawnie wdrożyć elektroniczną obsługę klienta w urzędzie.
Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji z doświadczonymi trenerami – wdrożeniowcami, którzy samodzielnie przygotowali ponad 600 formularzy elektronicznych i przeprowadzili ponad 70 warsztatów z obsługi i budowy formularzy na ePUAP.

 

Pełna oferta szkoleń na stronie: https://www.e-bit.edu.pl/szkolenia-stacjonarne

Poprawiono: środa, 16, styczeń 2019 07:45

Odsłony: 4437

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania