Artykuły

System automatycznej inwentaryzacji - ShadowCat

Shadowcat jest systemem stworzonym do przeprowadzania szybkiej i dokładnej inwentaryzacji/spisu z natury przy wykorzystaniu kodów kreskowych lub/oraz technologii RFID.

Obiekty zostają oznakowane etykietami z nadrukowanym kodem kreskowym oraz opcjonalnie zawierającymi znacznik RFID z zaprogramowanym numerem EPC. Spis z natury przeprowadzany jest przy użyciu przenośnego terminala wyposażonego w czytnik kodów kreskowych i/lub moduł RFID. W pierwszej kolejności następuje synchronizacja danych między bazą danych a terminalem przy użyciu sieci bezprzewodowej lub połączenia bezpośredniego (przewodowego). W ten sposób osoba przeprowadzająca inwentaryzację ma pewność, że zawsze korzysta z najbardziej aktualnych danych. Następnie obiekty zostają spisane poprzez odczyty kodów kreskowych ze znajdujących się na nich etykiet, bądź też przy pomocy bezprzewodowej technologii RFID. Inwentaryzator w dowolnej chwili ma wgląd w listę odczytanych, spodziewanych oraz nadmiarowych obiektów, co w znacznym stopniu przyspiesza pracę i pozwala na zmniejszenie liczby ewentualnych pomyłek. Po zakończeniu spisu lista odczytanych identyfikatorów przesyłana jest do centralnej bazy danych systemu. Umożliwia to przeglądanie danych o inwentaryzacji z dowolnego komputera, na którym zainstalowana jest aplikacja desktopowa, a także generowanie raportów zgodnych z wcześniej zdefiniowanymi szablonami, eksport danych do plików, itp.

Najważniejsze funkcje aplikacji desktopowej:

 • autoryzacja użytkowników;
 • definiowanie grup użytkowników z różnymi uprawnieniami;
 • możliwość pracy na wielu komputerach jednocześnie;
 • import danych ze źródeł zewnętrznych (np. plików programu Excel, plików xml, itp.);
 • eksport danych (np. plików programu Excel, plików xml, itp.)
 • drukowanie etykiet oraz programowanie znaczników RFID;
 • generowanie raportów z przeprowadzonych spisów;
 • możliwość powrotu do archiwalnych spisów;
 • edycja opisów obiektów;
 • możliwość definiowania lokalizacji obiektów wg struktury drzewiastej;
 • możliwość wielokryterialnego przeglądania bazy danych obiektów z zaawansowanymi funkcjami filtrowania

Najważniejsze funkcje aplikacji terminalowej:

 • autoryzacja użytkowników;
 • bezprzewodowa i przewodowa synchronizacja z aktualną bazą danych;
 • identyfikacja wybranego obiektu na podstawie odczytu jego kodu kreskowego lub znacznika RFID;
 • możliwość pracy off-line, poza zasięgiem sieci WLAN;
 • wyświetlanie szczegółowych informacji o wybranych obiektach;
 • wyświetlanie zdjęć obiektów (w trybie pracy on-line);
 • edycja atrybutów obiektów;
 • dodawanie komentarzy;
 • programowanie znaczników RFID;
 • wyszukiwanie obiektów za pomocą terminala (wykorzystanie funkcji RSSI jeżeli jest ona wspierana przez dany model terminala) na podstawie wyboru z listy oczekiwanych (tylko dla znaczników RFID);
 • możliwość przełączania trybów identyfikacji (kody kreskowe lub RFID) w trakcie realizacji spisu;
 • obsługa terminali z systemem Windows CE lub Windows Mobile.

Interfejs wizualny aplikacji:

ShadowCat grafika art1

ShadowCat grafika art2

ShadowCat grafika art3

ShadowCat grafika art4

ShadowCat grafika art5

 

Poprawiono: czwartek, 14, luty 2013 00:47

Odsłony: 3273

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania