Artykuły

Optymalizacja sieci dystrybucji


Dystrybucja - kluczowe ogniwo współczesnego biznesu

Rosnące wymagania rynku w zakresie skracania terminów dostaw i zwiększania niezawodności realizacji zamówień, w zestawieniu z dążeniem przedsiębiorstw do optymalizacji kosztowej dystrybucji potwierdzają zasadność podejmowania działań w zakresie wieloaspektowej optymalizacji sieci dystrybucji. Instytut Logistyki i Magazynowania wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku opracowuje koncepcje usprawniania sieci dostaw i bierze udział w ich wdrażaniu.
Projekt realizowany przez konsultantów ILiM ma na celu zaprojektowanie optymalnej sieci dystrybucji, efektywnej ze względu na realizację przyjętego poziomu obsługi klienta oraz koszty dystrybucji.

 

 ZAKRES PRAC W PROJEKCIE

 

 

Projekt zmierzający do optymalizacji sieci dystrybucji jest przedsięwzięciem wieloetapowym, którego istotny element stanowią analizy przestrzenne - geomarketing.

 

 

 


Na wszystkich etapach prac projektowych pod uwagę brane są plany rozwojowe przedsiębiorstwa oraz strategia jego działania.


KORZYŚCI
Optymalizacja sieci dystrybucji pozwala osiągnąć następujące cele:
•    podwyższyć poziom obsługi klienta,
•    skrócić czas realizacji zamówień,
•    zmniejszyć poziom zapasów w sieci,
•    zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej,
•    podnieść efektywność i niezawodność procesów logistycznych,
•    obniżyć koszty transportu, utrzymania zapasu i magazynowania,
•    umożliwić realizację prognozowanych przepływów.

STOSOWANE NARZĘDZIA
•    Autorskie metody oceny infrastruktury logistycznej
•    Narzędzia GIS do wizualizacji i analizy przestrzennej danych biznesowych
•    Narzędzia do analizy procesowej wykorzystujące notację BPMN
•    Autorskie narzędzia symulacyjne do modelowania sieci dystrybucji i wielokryterialnego wspomagania decyzji


Zakres prac dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów i realizujemy przy ścisłej współpracy.

Poprawiono: środa, 18, maj 2016 05:44

Odsłony: 8100

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania