Artykuły

Konsultanci Instytutu Logistyki i Magazynowania wspierający GS1 Polska

Z przyjemnością odpowiemy na pytania na temat wykorzystania standardów GS1


 

Ochrona zdrowia, e-zdrowia

dr Anna Gawrońska-Błaszczyk - doktor nauk ekonomicznych, doradza w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia. Uczestniczy w projektach badawczych międzynarodowych z zakresu standardów w obszarze tzw. e-zdrowia, w tym jako kierownik projektu (Antilope, epSOS, openMedicine) oraz w projektach komercyjnych krajowych z zakresu logistyki. Dodatkowo bierze udział w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia. Ściśle współpracuje na co dzień z głównymi interesariuszami w obszarze ochrony zdrowia w Polsce, tj. Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jak również stowarzyszeniami branżowymi i klastrami medycznymi. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia HL7 oraz Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia.

  • Kontakt: tel. +48 887870262, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Etykieta logistyczna

Piotr Frąckowiak - Od kilkunastu lat związany zawodowo z Instytutem Logistyki i Magazynowania. Pracuje nad możliwościami wdrożeń standardów systemu GS1 w polskich przedsiębiorstwach. Swoją wiedzę i kompetencje wykorzystuje praktycznie jako wykonawca i współwykonawca projektów konsultingowych w zakresie automatycznej identyfikacji, traceability i bezpieczeństwa żywności, realizowanych na rzecz klientów ILiM oraz w projektach europejskich. Jest odpowiedzialny za wdrażanie innowacyjnych kodów kreskowych GS1 DataBar oraz etykiet logistycznych GS1 w największych sieciach handlowych w kraju oraz u ich dostawców. Certyfikowany audytor GS1 Global Traceability Conformance (GTC).

  • Kontakt: tel: +48 61 850 4979, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Jakość danych podstawowych, katalogi elektroniczne

dr inż. Krzysztof Muszyński - Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze standaryzacją procesów wymiany informacji produktowych, od lat moderuje pracami opiniotwórczych Grup Roboczych GDSN - Katalogi Danych (grupa skupia największe sieci handlowe i producentów branży FMCG), DIYGA - Do It Yourself and Gardening (grupa skupia producentów i sieci branży narzędziowo - budowlanej) oraz HoReCa - Foodservice (dot. podmiotów branży gastronomicznej). Jest autorem wielu publikacji nt. nowoczesnych metod synchronizacji i systemów jakości danych podstawowych.

  • Kontakt: tel: +48 510 093 558, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Wojsko

Anna Kosmacz-Chodorowska - Główny Specjalista ds. wdrażania globalnych standardów e-gospodarki – GS1. Od ponad 30 lat realizuje projekty wdrożeniowe w zakresie usprawniania logistyki, stosowania kodów kreskowych (ADC) i dokumentów elektronicznych (EDI) w firmach wszelkich branż i instytucjach różnych sektorów gospodarki cywilnej i wojskowej, w tym na zlecenie KBN, ze środków UE (PHARE, PARP) i funduszu norweskiego oraz projektów rządowych. W ramach porozumienia współpracuje z MON i MZ, prowadzi seminaria i szkolenia, w tym organizowane przez: PTE, PTL, SIMP, NOT, PIO. Jest  autorem ok. 40 prac badawczych, 70 referatów konferencyjnych i ponad 500 artykułów i publikacji. Członek organizacji branżowych.

  • Kontakt: +48 61 850 4980, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


EPC/RFID

dr inż. Michał Grabia - Kierownik Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych oraz Obszaru Badawczego EPC/RFID. Zarządza kluczowymi projektami badawczo-rozwojowymi i wdrożeniowymi. Zajmuje się opracowywaniem koncepcji, projektów oraz realizacją nowych produktów Instytutu Logistyki i Magazynowania z zakresu EPC/RFID, tworzeniem analiz biznesowych i strategii sprzedażowych rozwiązań. Jest współtwórcą Krajowego Laboratorium Technologii EPC/RFID, zlokalizowanego w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz współzałożycielem Europejskiej Sieci Laboratoriów EPC - GS1 in Europe Lab Network. Jest członkiem wielu organizacji i grup roboczych zajmujących się opracowywaniem nowych standardów technologii EPC/RFID. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z obszaru badań i zastosowania technologii radiowych w łańcuchu dostaw.

  • Kontakt: tel: +48 61 850 4946, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Poprawiono: piątek, 06, grudzień 2019 07:11

Odsłony: 3366

Etapy realizacji - opis metodyki

 

Etapy realizacji metodyki:

 


Faza przygotowawcza
Pierwszym etapem niniejszej metodyki jest faza przygotowawcza. Zakłada ona, że przed przystąpieniem do prac nad projektem niezbędne jest zebranie podstawowych informacji oraz przygotowanie założeń na bazie których realizowany będzie projekt.

Faza mapowania procesów
Fazę mapowania można podzielić na dwie części:
1.    mapowanie AS IS (Stan aktualny)
2.    mapowanie TO BE (Stan docelowy)
Celem mapowania AS IS jest z jednej strony odzwierciedlenie przebiegu procesów zgodnie z praktyką ich stosowania oraz z drugiej strony –  przygotowanie wniosków z analiz, ukazujących stwierdzone rozbieżności w stosunku do referencji zawartych w przepisach (regulaminy, wytyczne, zwyczaje, księga jakości itp.). Zakończenie prac nad mapowaniem AS IS i weryfikacja poprawności efektów mapowania przez klienta, umożliwiają rozpoczęcie drugiego etapu prac, jakim jest mapowanie TO BE. Celem tego etapu jest zobrazowanie na mapach procesowych planowanych zmian, a następnie sprawdzenie za pomocą przeprowadzonej analizy procesowej ich poprawności oraz logiki.

Faza symulacji
 Fazę symulacji również dzieli się na dwie części:
1.    utworzenie i symulacja modelu AS IS,
2.    utworzenie i symulacja modelu TO BE.
Celem symulacji modelu AS IS jest weryfikacja, czy przygotowana w fazie modelowania mapa AS IS odzwierciedla stan faktyczny zachodzących u klienta procesów. Zakończenie prac nad modelem AS IS poprzez weryfikację map z klientem umożliwia rozpoczęcie drugiego etapu prac, jakim jest symulacja stanu docelowego w oparciu o przyjęte scenariusze zmian procesowych.
W celu zapewnienia oczekiwanego poziomu obsługi klienta wszystkie wersje map i modeli procesowych są przechowywane oraz udostępniane klientowi z poziomu repozytorium procesowego. Takie postępowanie gwarantuje odpowiednie wersjonowanie zmian oraz umożliwia współdzielenie z klientami dokumentacji badawczej. Klient nie musi posiadać specjalistycznego oprogramowania.

Faza zakończenia
Faza ta zakłada scalanie w jeden dokument wszystkich raporty i materiałów wygenerowanych na poszczególnych etapach realizacji prac.

Poprawiono: wtorek, 27, październik 2015 12:30

Odsłony: 1551

Łańcuchy dostaw ——— analiza i ulepszanie

Oferta rozwiązań i usług ILiM dla bezpiecznych i efektywnych przepływów towarówNasi konsultanci grafika


AudLog grafika homeKompleksowy audyt logistyczny przedsiębiorstwa ma na celu ocenę aktualnego stanu logistyki firmy oraz do uwidocznienia i wskazania ewentualnych obszarów poprawy jej efektywności. Audyt logistyczny dotyczyć może: zarządzania zapasami, transportu, magazynowania, realizacji zamówień, dystrybucji.

 

wiecej icokontakt ico

 

Ulotka:AudLog grafika ulotka mini


ProjLog-grafika-home

Centra logistyczne są zorganizowanymi węzłami sieci logistycznych skupiającymi różnorodną infrastrukturę logistyczną wykorzystywaną przez operatora świadczącego usługi logistyczne. Instytut jako ośrodek naukowo-badawczy, od ponad 15 lat prowadzi prace teoretyczne i implementacyjne w zakresie projektowania centrów logistycznych gromadząc w tym czasie zasoby wiedzy i unikalne kompetencje.

 

wiecej icokontakt ico

 

Ulotka:ProjLog grafika ulotka mini


OptProc-grafika-home

Usługa optymalizacji procesów to kompleksowy zespół działań obejmujący analizę operacyjno-ekonomiczną procesów w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw (m.in. planowania, zakupów i zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, magazynowania, zarządzania zapasami, transportu, utrzymania ruchu, sprzedaży, controllingu), zaprojektowanie zmian i ich wdrożenie oraz monitorowanie wyników i ciągłą opiekę nad doskonaleniem procesów.

 

wiecej icokontakt ico

 

Ulotka:AudLog grafika ulotka mini


 

 

 

ILiM i GS1 Polska oferują usługę Audytu traceability i recall, dzięki której firma może sprawdzić czy posiadany system traceability jest skuteczny, a także czy jego efektywność przy wycofywaniu produktów z rynku jest wystarczająca. Zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów wiąże się z rejestrowaniem i gromadzeniem danych na ich temat na każdym etapie łańcucha dostaw żywności.

 

wiecej icokontakt ico

 

 


Poprawiono: czwartek, 16, maj 2019 11:31

Odsłony: 7638

Standardy GS1 —— bezpieczny przepływ towarów i usług

Oferta rozwiązań i usług ILiM wspierających wdrażanie globalnych standardów GS1Nasi konsultanci grafika


WdrazGS1 grafika home

ILiM i GS1 Polska oferują szeroki wachlarz usług doradczych w zakresie wdrażania standardów GS1 w przedsiębiorstwach. Oferta doradcza dotyczy w szczególności wykorzystania standardów GS1, w tym kodów kreskowych w usprawnieniu wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwach.

wiecej ico

 EtGS1 grafika homeILiM i GS1 Polska od lat promuje i wdraża standardy identyfikacji jednostek logistycznych. Efektem tych działań są wdrożenia etykiety logistycznej GS1 wśród sieci handlowych i ich dostawców. Na poziomie europejskim stworzono grupę roboczą GS1, która czuwa nad rozwojem i wdrażaniem standardowej etykiety logistycznej w międzynarodowym otoczeniu.

wiecej icokontakt ico

 

 


AudKod grafika homePoprawność wydruku kodów kreskowych ma duże znaczenie dla prawidłowego przepływu informacji o towarach. Również poprawność etykiety logistycznej  staje się coraz bardziej istotna z punktu widzenia śledzenia ruchu i pochodzenia produktów w łańcuchu dostaw. Weryfikacja jakości oznaczeń kodowych przed ich wykorzystaniem we współpracy z partnerami handlowymi pozwolą na osiągnięcie wymiernych korzyści.

 

wiecej ico

 

 


WdrazDataBar grafika homeKody GS1 DataBar to nowe symboliki przewidziane do zastosowań w obszarze handlu detalicznego. Zostały one opracowane z myślą o objęciu kodowaniem tych grup produktów, dla których stosowanie kodów EAN/UPC (np. EAN-13) nie było do tej pory efektywne. ILiM oferuje konsultacje dla przedsiębiorstw pod kątem potrzeb wdrożenia symbolik GS1 DataBar.

wiecej ico

 

 

 


Poprawiono: czwartek, 16, maj 2019 11:22

Odsłony: 16305

Magazynowanie  ——  efektywnie i oszczędnie

Rozwiązania i usługi ILiM dla wsparcia nowoczesnych procesów magazynowychNasi konsultanci grafika


AudLog magazynowanie grafika home

Kompleksowy audyt logistyczny przedsiębiorstwa ma na celu ocenę aktualnego stanu logistyki firmy oraz do uwidocznienia i wskazania ewentualnych obszarów poprawy jej efektywności. Audyt logistyczny dotyczyć może: zarządzania zapasami, transportu, magazynowania, realizacji zamówień, dystrybucji.

 

            wiecej icokontakt ico

 

 

Ulotka:AudLog grafika ulotka mini


Usługa projektowania magazynów i centrów dystrybucji ma na celu dobór efektywnej technologii magazynowania i organizacji pracy magazynu, centrum dystrybucji - ważnego ogniwa w łańcuchu dostaw. Wybór technologii i organizacji magazynu ma decydujący wpływ na sprawną i efektywną realizację procesu magazynowania.

 

wiecej icokontakt ico

 

Ulotka:ProjMag grafika ulotka mini


EtLog grafika homeSystem EtLog umożliwia stworzenie i wydruk etykiety logistycznej GS1 na zwykłej drukarce laserowej. Nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy i profesjonalnego sprzętu aby wydrukować etykietę logistyczną zgodną z globalnymi standardami GS1.

 

wiecej icokontakt ico

 

 

Ulotka:EtLog grafika ulotka mini


Optymalizacja gospodarki paletami

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z nieszczelności systemu paletowego, z którego wypływają dobre palety i do którego, wciąż należy wprowadzać (kupować) nowe. W związku z tym, aby uchronić Państwa Przedsiębiorstwo przed tego rodzaju stratami i zagrożeniami, Instytut Magazynowania i Logistyki zachęca do wspołpracy.

 

wiecej icokontakt ico

 

Ulotka:ProjPaletl grafika ulotka mini


AudReg grafika home

Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczństwa w magazynie. Dotyczy to między innymi regałów magazynowych, których eksploatacja stwarza określone zagrożenia. Przeprowadzane okresowo przeglądy stanu regałów wolnostojących pozwalają na identyfikację potencjalnych zagrożeń i ustalenie działań niezbędnych do ich eliminacji.

 

wiecej icokontakt ico

 

Ulotka:AudReg grafika ulotka mini


Poprawiono: piątek, 09, czerwiec 2017 06:18

Odsłony: 12552

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania