Artykuły

Certyfikat Junior  BPMN 2.0 - certyfikowanie znajomości standardu BPMN przez Instytut Logistyki i Magazynowania

 


 

Stworzenie standardu BPMN było odpowiedzią na wyzwania pojawiające się wraz z występowaniem na coraz większą skalę zjawiska przenoszenia poza organizacje procesów biznesowych, które w ten sposób stają się fragmentami procesów organizacji zewnętrznych.wiecej ico


Business Process Modeling Notation (BPMN) jest standardem graficznym opisującym kroki w procesie biznesowym. Został specjalnie zaprojektowany tak, aby odzwierciedlić przepływ procesów i informacji, wraz z istniejącymi wzajemnymi relacjami, powiązaniami i zależnościami.  wiecej ico


Korzyści: Certyfikat Junior BPMN 2.0. jest potwierdzeniem wiedzy posiadacza na temat standardu opisanego normą ISO/IEC/19510:2013 Information technology - Object Management Group Business Process Model and Notation. Potwierdzona formalnie znajomość najpopularniejszej na świecie neutralnej technologicznie notacji służącej do modelowania procesów biznesowych jest cenionym atutem w procesie rozwoju kariery zawodowej.  wiecej ico


Przebieg procesu: Warunkiem przyznania Certyfikatu „Junior BPMN 2.0” jest uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu z wiedzy.wiecej ico

 

Certyfikat Junior  BPMN 2.0.

Poprawiono: czwartek, 17, wrzesień 2015 10:14

Odsłony: 2413

Cena egzaminu


Cena egzaminu Junior BPMN 2.0.:  450 PLN netto + 23% VAT
Jednorazowa opłata za wydanie Certyfikatu Junior BPMN 2.0.: 100 PLN netto + 23% VAT

Poprawiono: czwartek, 11, luty 2016 11:53

Odsłony: 1044

Dlaczego warto – korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

W odpowiedzi na wzmożone zainteresowanie płynące z rynku, Jednostka Certyfikująca w Instytucie Logistyki i Magazynowania, mogąca poszczycić się wieloletnim doświadczeniem i kompetencjami z zakresu certyfikacji osób, pragnie przedstawić jeden z pierwszych w Polsce programów certyfikowania wiedzy z zakresu znajomości BPMN 2.0. (Business Proces Model and Notation). Certyfikat Junior BPMN 2.0. jest potwierdzeniem wiedzy posiadacza na temat standardu opisanego normą ISO/IEC/19510:2013 Information technology- Object Management Group Business Process Model and Notation. Potwierdzona formalnie znajomość najpopularniejszej na świecie neutralnej technologicznie notacji służącej do modelowania procesów biznesowych jest cenionym atutem w procesie rozwoju kariery zawodowej.

Poprawiono: czwartek, 17, wrzesień 2015 09:04

Odsłony: 958

Przebieg procesu certyfikacji, zakres tematyczny


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura BPMN według  normy ISO/IEC 19510:2013
Źródło: ISO/IEC/19510:2013 Information technology –  Object Management Group Business Process Model and Notation

 

Warunkiem przyznania Certyfikatu „Junior BPMN 2.0” jest uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu z wiedzy. Celem Certyfikatu Junior BPMN 2.0. jest weryfikacja sprawnego posługiwania się podstawowymi konstrukcjami BPMN 2.0. Osoba posiadająca ten certyfikat powinna prawidłowo interpretować i umieć samodzielnie zamodelować procesy zgodnie z „poziomem opisowym” (Descriptive conformance) wg BPMN 2.0. plus zdarzenia przerywające z poziomu analitycznego.


Wymagania programowe certyfikatu całkowicie są zawarte w specyfikacji BPMN. Dodatkowo, w celu uzupełnienia wiedzy, możemy zarekomendować następujące pozycje:


1) Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Szymon Drejewicz, ISBN: 978-83-246-3403-3, Rok wydania: 2011
2) Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce. Bartłomiej Gawin, Bartosz Marcinkowski, ISBN: 978-83-246-5141-2, Rok wydania: 2013

Uwaga: wszelkie informacje zawarte w w/w publikacjach  należy weryfikować ze specyfikacją, która jest jedynym w pełni wiarygodnym źródłem i jedyną podstawa do otrzymania certyfikatu.


Metoda weryfikacji: (do uzupełnienia po ustaleniu)
1.    10 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Do każdego pytania są cztery możliwe warianty odpowiedzi.
2.    4 pytania otwarte, wymagające krótkiej odpowiedzi opisowej.


Dla uzyskania wyniku pozytywnego z danego egzaminu konieczne jest uzyskanie średniej oceny z obu części egzaminu 60% punktów możliwych do zdobycia. Jednakże: UZYSKANIE OCENY NIŻSZEJ NIŻ 50%, Z KTÓREJKOLWIEK Z CZĘŚCI OZNACZA WYNIK NEGATYWNY EGZAMINU.
Czas egzaminu: 60 minut.


Informację o wyniku każdego egzaminu Jednostka Certyfikująca  przedstawia w skali dwustopniowej (wynik pozytywny lub negatywny).

 

Przebieg procesu certyfikacji:

 

Poprawiono: czwartek, 11, luty 2016 11:45

Odsłony: 1499

BPMN 2.0 – podstawowe informacje

Business Process Modeling Notation (BPMN) jest standardem graficznym opisującym kroki w procesie biznesowym. Został specjalnie zaprojektowany tak, aby odzwierciedlić przepływ procesów i informacji, wraz z istniejącymi wzajemnymi relacjami, powiązaniami i zależnościami.  Zaletą tej notacji jest jej jednoznaczność oraz to, że daje możliwość modelowania praktycznie wszystkich procesów biznesowych niezależnie od specyfiki danej branży, organizacji, itp. BPMN nadaje się zarówno do opisu procesu biznesowego zachodzącego w organizacji samorządowej, jak i produkcyjnej, dzięki czemu jest metodą uniwersalną i niezależną od kontekstu. BPMN to graficzny język modelowania procesów, złożony z zestawu symboli graficznych i związanych z nimi reguł syntaktycznych. Usystematyzowana symbolika notacji pozwala na odwzorowanie w postaci przejrzystego modelu złożoności procesów biznesowych.


Standard BPMN 2.0., jako pierwsze narzędzie stworzone przez biznes i dla biznesu, jest przyjazny zarówno środowisku biznesowemu, jak i IT. BPMN 2.0 szybko zyskał dużą popularność – wykazują to jasno badania, zarówno ogólnoświatowe (np. wykonane przez BPTrends) jak i te przeprowadzone niedawno w Polsce (autorstwa portalu procesowcy.pl). Zgodnie z ich wynikami, BPMN 2.0. jest obecnie wykorzystywany kilkukrotnie częściej niż konkurencyjne języki graficzne – jest to efektem obiektywnych zalet z jego stosowania, zarówno przez praktyków, jak i szeroko rozumiane środowisko biznesowe. Standard modelowania procesów uniezależnia w dużym stopniu firmy i instytucje od dostawców oprogramowania BPMS i związanych z nim usług. Ponadto, standard ten znacząco zwiększa dostępność konsultantów posługujących się jednym językiem, zwiększa także możliwości wyboru wśród konkurujących narzędzi. Warto nadmienić, iż notacja BPMN 2.0 została wsparta przez wszystkie najważniejsze firmy doradcze z zakresu procesów biznesowych.

Poprawiono: czwartek, 17, wrzesień 2015 09:02

Odsłony: 2567

Więcej artykułów…

  1. Geneza BPMN

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania