Upraszczanie prcedur administracyjnych - o usłudze

Analiza i uproszczenie procedur organów administracji publicznej jest produktem Instytutu Logistyki i Magazynowania mającym na celu przygotowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających optymalizację  czynności podejmowanych przez te organy przy wykonywaniu zadań własnych i zleconych.

Cel:
•    uproszczenie procedur istniejących wewnątrz urzędu;
•    jak najbardziej optymalne wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

 

Podstawowy zakres prac:
•    Identyfikacja i audyt procesów wewnętrznych organów administracji publicznej związanych z realizacją procedur administracyjnych, na podstawie danych historycznych.
•    Zamodelowanie i optymalizacja procesów na podstawie przeprowadzonej symulacji.
•    Przygotowanie rozwiązań, które zoptymalizują realizację procedur przez organy administracji publicznej poprzez ich: standaryzację, uproszczenie oraz elektronizację.
•    Przygotowanie zmian statutów oraz regulaminów  wewnętrznych  sankcjonujących realizację procedur wewnętrznych.
•    Przyjęcie i wdrożenie zmian technologicznych.
•    Przygotowanie mechanizmów kontrolnych.
•    Pomoc przy wdrażaniu wyżej wymienionych rozwiązań.

 

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania