Upraszczanie procedur administracyjnych - korzyści

Analiza i uproszczenie procedur organów administracji publicznej jest produktem Instytutu Logistyki i Magazynowania mającym na celu przygotowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających optymalizację  czynności podejmowanych przez te organy przy wykonywaniu zadań własnych i zleconych.

 

Korzyści:
•    usprawnienie realizacji procedur administracyjnych;
•    elektronizacja procedur wewnętrznych, a także realizowanych dla klientów zewnętrznych organów administracji publicznej;
•    zmniejszenie kosztów realizacji procedur administracyjnych;
•    optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich;
•    poprawa wizerunku administracji publicznej.

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania