Paweł Kwieciński

Paweł Kwieciński

e-handel

poniedziałek, 10 czerwiec 2013 20:59 Opublikowano w Aktualnosci

ehandel

Na całym świecie każdego dnia, w kasach sklepów detalicznych, skanowanych jest ponad 5 miliardów produktów oznaczonych kodem kreskowym GS1 (dawniej EAN).

Kod kreskowy GS1 to w skrócie graficzny symbol zawierający zestaw cyfr identyfikujących produkt za pomocą tzw. numeru GTIN (ang. Global Trade Item Number). To ten numer skanowany w sklepowych kasach umożliwia automatyczne powiązanie danych produktu z ceną i realizację zakupów.

Ten sam GTIN, nadawany przez producentów i właścicieli marki handlowej w ramach puli numerów otrzymanej od organizacji GS1 (w Polsce jest to Instytut Logistyki i Magazynowania), służy milionom firm w codziennej działalności handlowej, podczas transakcji związanych z wymianą towarów.
Rozwój sieci, powstawanie sklepów internetowych i dynamiczny wzrost liczby osób robiących elektroniczne i mobilne zakupy spowodowały, że w Internecie także pojawiły się ogromne ilości danych dotyczących produktów (opisy, zdjęcia, opinie itd.). Te jednak nie mają jednoznaczniej identyfikacji z produktem i w konsekwencji często dochodzi do przekłamań i braku spójności informacji.

Elektroniczna wymiana danych

poniedziałek, 10 czerwiec 2013 20:57 Opublikowano w Aktualnosci

EDI

Kontakty biznesowe przedsiębiorstw opierają się na nieustannej wymianie informacji. Każda Firma, realizując swoje działania biznesowe, tworzy szereg dokumentów. Uciążliwość ich składowania, konieczność manualnej obsługi wprowadzania i przetwarzania danych oraz związane z tym ryzyko błędów powoduje, że warto zastanowić się nad zastosowaniem komunikacji z partnerami w drodze elektronicznej wymiany danych. Rozwiązanie to w sposób znaczący może poprawić pozycję firmy względem partnerów biznesowych oraz znacznie obniżyć koszty wynikające z potrzeby prowadzenia korespondencji.

Transport intermodalny

poniedziałek, 10 czerwiec 2013 20:52 Opublikowano w Aktualnosci

Transport intermodalny

Transport w znaczący sposób wpływa na sprawne funkcjonowanie całego systemu logistycznego firmy oraz stanowi jeden z kluczowych elementów sieci dystrybucji. Efektywna i skuteczna organizacja procesów transportowych w przedsiębiorstwie ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów logistycznych oraz na podniesienie standardu obsługi Klienta. Szczególnie istotne jest określenie zapotrzebowania na środki transportu – własne lub wynajęte, wybór optymalnej kosztowo metody przewozu – np. transportem drogowym, kolejowym, morskim lub intermodalnym. Kolejnym wyzwaniem dla osób zarządzających transportem jest wyznaczenie optymalnej liczby i lokalizacji punktów przeładunkowych.
Warto także pamiętać o właściwym wyborze i wdrożeniu narzędzi informatycznych umożliwiających realizację codziennych zadań transportowych, takich jak zarządzanie zleceniami, monitorowanie środków transportu czy też komunikacją z kierowcami. Dodatkowo należy podkreślić, że efektywna organizacja procesów transportowych jest także związana z przestrzeganiem obowiązujących regulacji prawnych dla różnych gałęzi transportu dotyczących czasu pracy, przewozu towarów szybko psujących się, niebezpiecznych czy ponadgabarytowych.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania