Paweł Kwieciński

Paweł Kwieciński

Upraszczanie procedur administracyjnych - korzyści

poniedziałek, 26 listopad 2012 14:16 Opublikowano w ProjUpr_CE

Upraszczanie procedur administracyjnych - korzyści

Analiza i uproszczenie procedur organów administracji publicznej jest produktem Instytutu Logistyki i Magazynowania mającym na celu przygotowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających optymalizację  czynności podejmowanych przez te organy przy wykonywaniu zadań własnych i zleconych.

 

Upraszczanie procedur administracyjnych - o usłudze

poniedziałek, 26 listopad 2012 14:14 Opublikowano w ProjUpr_CE

Upraszczanie prcedur administracyjnych - o usłudze

Analiza i uproszczenie procedur organów administracji publicznej jest produktem Instytutu Logistyki i Magazynowania mającym na celu przygotowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających optymalizację  czynności podejmowanych przez te organy przy wykonywaniu zadań własnych i zleconych.

Cel:
•    uproszczenie procedur istniejących wewnątrz urzędu;
•    jak najbardziej optymalne wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania