Optymalizacja procesów biznesowych - opis korzyści


Klient korzystający z usług Centrum Doskonałości Procesowej może uzyskać szereg korzyści, do których można zaliczyć:

• wsparcie w podejmowaniu decyzji zarządczych (wybór najbardziej efektywnego scenariusza zmiany),
• jednoznaczną i pełną identyfikacje przebiegu procesów,
• ujednolicenie wiedzy o procesach na poziomie zarządczym i operacyjnym,
• rozpoznanie i eliminację „wąskich gardeł” procesowych,
• wyznaczenie poziomu zaangażowania zasobów w proces,
• wsparcie w zarządzaniu zmianą procesów (przedimplementacyjna dokumentacja, analiza oraz ocena skutków wdrożenia),
• monitoring efektów i korzyści (ilość, czas, koszty).

W wyniku osiągniętych rezultatów symulacji oraz optymalizacji procesów, klient osiągnie przewagę nad konkurencją – usprawni swoje procesy, zwiększy efektywność pracy i ogólną sprawność organizacji, co pozwoli również na zwiększenie ilości obsługiwanych klientów oraz poprawi jakość obsługi.

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania