Elektroniczna obsługa urzędu - opis

Sprawdź czy potrafisz bezpiecznie wycofać swoje produkty z rynku.


ILiM oferuje usługę Audytu traceability, dzięki której firma może sprawdzić czy zaimplementowany system traceability jest skuteczny, a także czy efektywność wycofania produktów z rynku jest wystarczająca.

 button opis

 


Wymogi prawne stosowania traceability:

Zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów wiąże się z rejestrowaniem i gromadzeniem danych na ich temat na każdym etapie łańcucha dostaw żywności, a więc na poziomie każdego z przedsiębiorstw biorących udział w tym łańcuchu. Ma to istotne znaczenie, zwłaszcza w sytuacji, gdy z jakiś względów dany produkt musi zostać wycofany z łańcucha dostaw.

 button wiecej

 


Wdrożenie zaleceń audytu traceability pozwoli przedsiębiorstwu na:

 button korzysci

Poprawiono: wtorek, 13, grudzień 2016 08:34

Odsłony: 4707

Podstawowe informacje o audycie traceability


Audyt traceability wykorzystuje standard analizy procesowej BPMN (Business Process Model and Notation) i oparty jest o kryteria GS1 GTC.


Cele audytu są następujące:

•    zinwentaryzowanie realizacji procesu  identyfikowalności w oparciu o numer partii,
•    zidentyfikowanie punktów ryzyka i opracowanie rekomendacji dotyczących procesu identyfikowalności.


Metodyka badania podczas audytu jest następująca:

1.    Co badamy - proces identyfikowalności
2.    Jak badamy - analiza procesowa BPMN
3.    Co parametryzujemy - mierniki, wskaźniki (czasy, ilości, koszty)
4.    Co rekomendujemy - zastosowanie standardów GS1 w określonych punktach procesu
5.    Co symulujemy - jak będzie przebiegał proces z zastosowaniem zmian
6.    Oczekiwany rezultat - synteza wyników i opracowanie zwięzłego Raportu

Poprawiono: piątek, 01, wrzesień 2017 09:52

Odsłony: 1784

Dlaczego warto skorzystać z audytu traceability?•    zinwentaryzowanie obecnego procesu identyfikowalności celem weryfikacji poprawności obecnie realizowanego przebiegu,
•    identyfikacja wąskich gardeł i punktów ryzyka systemu identyfikowalności,
•    sprawdzenie faktycznego wpływu zmian na analizowany proces, bez ponoszenia kosztów implementacji tych zmian,
•    dostęp do know – how ekspertów ILiM w zakresie analizy procesowej i wykorzystania standardów GS1 w procesach biznesowych, szczególnie zarządzania identyfikowalnością,
•    dostęp do repozytorium procesowego BPMN udostępnionego przez ILiM, w celu weryfikacji map procesowych.

Poprawiono: środa, 07, grudzień 2016 11:02

Odsłony: 1633

Wymóg prawny traceability


Traceability to zdolność śledzenia (odtworzenia historii) przepływu dóbr w łańcuchach i sieciach dostaw, wraz z rejestracją parametrów identyfikujących te dobra oraz wszystkie lokalizacje objęte przepływem. Zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów wiąże się z rejestrowaniem i gromadzeniem danych na ich temat na każdym etapie łańcucha dostaw żywności, a więc na poziomie każdego z przedsiębiorstw biorących udział w tym łańcuchu. Ma to istotne znaczenie, zwłaszcza w sytuacji, gdy z jakiś względów dany produkt musi zostać wycofany z łańcucha dostaw.

Zgodnie z wymogami prawa (m.in. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002) wymóg traceability jest obligatoryjny dla przesiębiorstw branży żywnościowej a od 1 lipca 2013r. również dla przedsiębiorstw branży kosmetycznej (Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009.

Jednym z najważniejszych elementów procesu traceability jest wycofanie towarów z rynku (z ang. Recall). Najczęściej system śledzenia ruchu i pochodzenia produktów wykorzystywany jest do lokalizowania wadliwej lub niebezpiecznej żywności, farmaceutyków lub innych niebezpiecznych dla klientów produktów znajdujących się w obrocie.

Poprawiono: środa, 07, grudzień 2016 11:06

Odsłony: 1671

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji na temat śledzenia łańcucha dostaw i Audytu Traceability i Recall:

Poprawiono: środa, 07, grudzień 2016 11:02

Odsłony: 1203

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania