Elektroniczna obsługa klienta urzędu

Elektroniczna obsługa klienta urzędu - usługa dla administracji publicznej

Instytut Logistyki i Magazynowa doradza i dostarcza rozwiązania, dzięki którym urząd może, obsługiwać Klientów przez Internet - całkowicie bez użycia papieru. Rozwiązanie opiera się o wykorzystanie możliwości jakich dostarcza platforma ePUAP. Wielokrotnie, wdrożenie poprzedzane jest analizą procesów realizowanych w urzędzie oraz analizą przepływu dokumentów. Wynikiem analiz  są zalecenia umożliwiające optymalizację i usprawnienie pracy urzędu. Całość prac wieńczona jest prowadzonym cyklem szkoleń lub warsztatów podczas których pracownicy urzędu nabywają nowych umiejętności, w tym samodzielnego tworzenia wzorów dokumentów elektronicznych, formularzy i aplikacji. Dzięki temu urząd może prowadzić dalsze działania samodzielnie, uniezależniając się od korzystania z usług podwykonawców.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż elektroniczna obsługa Klienta zastępująca tradycyjny, papierowy obieg, przynosi długookresowe wartości. Związane są one z minimalizacją nakładu czasu wymaganego na obsługę sprawy, jak również ze zmniejszonym przyrostem dziesiątek metrów akt dokumentów papierowych, które wymagają archiwizacji.
Zachęcamy do kontaktu. Rozmowa nie zobowiązuje do podejmowania decyzji. Jest jednak niezwykle istotna. Tylko dzięki indywidualnemu podejściu jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie optymalne, przygotowane dokładnie na miarę Państwa potrzeb.

button opis

 

 

Zobacz ulotkę produktu:

Elektroniczna obsługa klienta urzędu ulotka

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania