EDI grafika

Elektroniczna wymiana danych - korzyści

Elektroniczna wymiana danych znajduje powszechne zastosowanie we współpracy firm zachodnich i pozyskuje coraz większą rzeszę zwolenników również w Polsce. Staje się coraz bardziej standardowym rozwiązaniem, ze względu na wiele istotnych zalet:

  • bardzo krótki czas wymiany danych (liczony w godzinach lub minutach),
  • eliminacja błędów w ręcznym wprowadzaniu danych,
  • eliminacja opóźnień w przetwarzaniu danej informacji wewnątrz organizacji docelowej,
  • automatyzacja składania zamówień i fakturowania,
  • obniżenie kosztów (zarówno działalności biurowej jak i operacyjnej),
  • lepsza kontrola wymienianych dokumentów i towarzyszących im procesów.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania