Logo

Elektroniczna wymiana danych - o rozwiązaniu

Kontakty biznesowe przedsiębiorstw opierają się na nieustannej wymianie informacji. Każda Firma, realizując swoje działania biznesowe, tworzy szereg dokumentów. Uciążliwość ich składowania, konieczność manualnej obsługi wprowadzania i przetwarzania danych oraz związane z tym ryzyko błędów powoduje, że warto zastanowić się nad zastosowaniem komunikacji z partnerami w drodze Elektronicznej Wymiany Danych. Rozwiązanie to w sposób znaczący może poprawić pozycję firmy względem partnerów biznesowych oraz znacznie obniżyć koszty wynikające z potrzeby prowadzenia korespondencji.
Elektroniczna Wymiana Danych znajduje powszechne zastosowanie we współpracy firm zachodnich i pozyskuje coraz większą rzeszę zwolenników również w Polsce. Staje się coraz bardziej standardowym rozwiązaniem, ze względu na wiele istotnych zalet:

PROPONOWANE DZIAŁANIA:
Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom naszych klientów, Instytut Logistyki i Magazynowania oferuje zarówno całościowy, kilkufazowy proces doradczy wdrażania Elektronicznej Wymiany Danych, jak i realizację jedynie wybranych aspektów tego procesu. Oferujemy:
W fazie przedwdrożeniowej:

W fazie powdrożeniowej:

OFERTA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH:
Usługi podstawowe:

Usługi komplementarne:

DOŚWIADCZENIA I REFERENCJE:
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu angażuje się w prace nad Elektroniczną Wymianą Danych- EDI w wielu obszarach swojej działalności.
Jako organizacja krajowa GS1 Polska współtworzy, promuje światowe standardy i rozwiązania w zakresie EDI, e-faktury. Zapraszamy na strony GS1 Polska, na których informujemy o szkoleniach w zakresie Elektronicznej Wymiany Danych oraz e-faktury, standardach w zakresie stosowania EDI, dokumentach elektronicznych, GS1 Polska.
Organizacja ECR Polska działająca przy Instytucie, powołała grupę roboczą ECR ds. EDI. Podstawowym celem grupy, jest uzgadnianie i ujednolicenie postaci komunikatów EDI stosowanych w transakcjach handlowych między dostawcami a sieciami handlowymi. Grupa ma charakter otwarty a jej członkami mogą być przedstawiciele każdej firmy, która aktywnie zaangażowana jest we wdrażanie rozwiązań EDI lub planuje tego typu przedsięwzięcia w niedalekiej przyszłości. Do zadań grupy należy również podniesienie poziomu wiedzy, dostępności oraz przede wszystkim wykorzystania Elektronicznej Wymiany Danych wśród polskich przedsiębiorstw. www.ecr.pl/grupa_edi/
Instytut Logistyki i Magazynowania brał udział w szeregu projektów związanych z tworzeniem dokumentu e-faktury, e-podpisu, w tym o zasięgu międzynarodowym, jest uczestnikiem międzynarodowych grup dotyczących standaryzacji komunikatów elektronicznych grupy związanej z transportem i logistyką oraz grupą zajmującą się e-fakturą.
To wynikiem prac ILiM oraz organizacji certyfikujących: Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., oraz UNIZETO TECHNOLOGIES S.A., było stworzenie standardu faktury elektronicznej dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw działających na terenie Polski.

© Instytut Logistyki i Magazynowania