EDI grafika

Elektroniczna wymiana danych

Kontakty biznesowe przedsiębiorstw opierają się na nieustannej wymianie informacji. Każda Firma, realizując swoje działania biznesowe, tworzy szereg dokumentów. Uciążliwość ich składowania, konieczność manualnej obsługi wprowadzania i przetwarzania danych oraz związane z tym ryzyko błędów powoduje, że warto zastanowić się nad zastosowaniem komunikacji z partnerami w drodze elektronicznej wymiany danych. Rozwiązanie to w sposób znaczący może poprawić pozycję firmy względem partnerów biznesowych oraz znacznie obniżyć koszty wynikające z potrzeby prowadzenia korespondencji.

 button opis

 


Elektroniczna wymiana danych znajduje powszechne zastosowanie we współpracy firm zachodnich i pozyskuje coraz większą rzeszę zwolenników również w Polsce. Staje się coraz bardziej standardowym rozwiązaniem, ze względu na wiele istotnych zalet:

  • bardzo krótki czas wymiany danych (liczony w godzinach lub minutach),
  • eliminacja błędów w ręcznym wprowadzaniu danych
  • eliminacja opóźnień w przetwarzaniu danej informacji wewnątrz organizacji docelowej,
  • automatyzacja składania zamówień i fakturowania,
  • obniżenie kosztów (zarówno działalności biurowej jak i operacyjnej)
  • lepsza kontrola wymienianych dokumentów i towarzyszących im procesów.

button korzysci

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania