Wdrażanie etykiety logistycznej - dlaczego warto stosować?

Korzyści z zastosowania standardowej etykiety logistycznej GS1 w łańcuchach dostaw:

  • Zmniejszenie o 66% czasu przyjęcia dostawy z zewnątrz w porównaniu z przyjęciem realizowanym tradycyjnymi metodami.
  • Jeden standard służący jednocześnie producentom, handlowcom i przewoźnikom, we wszystkich fazach obrotu towarowego, a przez co zrozumiałe dane dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw.
  • Umożliwienie jednoznacznej identyfikacji jednostek wysyłkowych, niezależnie od ich składu, o jednorodnej i zróżnicowanej zawartości, dla celów: administracyjnych, ewidencyjnych, logistycznych i kontrolnych, w tym szczególnie do śledzenia ruchu i pochodzenia towarów, czyli tzw „traceability”.
  • Umożliwienie poprzez zastosowanie standardowego kodu kreskowego GS1-128 obok wzrokowego, również automatycznego odczytu danych, co powoduje bezbłędną oraz błyskawiczną ich identyfikację i rejestrację.
  • Zastosowanie danych z etykiety w elektronicznej wymianie danych – EDI, szczególnie w dokumencie awizo dostawy.
  • Stosowanie etykiety usprawnia i obniża koszty działań ewidencyjno – kontrolnych w magazynowaniu i w dystrybucji,
  • Etykieta GS1, jako międzynarodowy standard, zastępuje różne lokalne rozwiązania, co obniża koszty jej wdrożenia.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania