Jak wdrożyć etykietę logistyczną w Twojej firmie?

Istnieją dwa scenariusze wdrożenia etykiety logistycznej GS1:
I.    Wdrożenie etykiety w celu zaspokojenia oczekiwań odbiorców np. sieci handlowych.
II.    Wdrożenie etykiety w celu usprawnienia zarządzania magazynem w łańcuchu dostaw.

W pierwszym przypadku wdrożenie polega na przystosowaniu się do zgodnych ze standardami GS1 wymogów partnera handlowego. Kroki wdrożenia wyglądają następująco:

  • Firma musi być uczestnikiem systemu GS1 i posiadać swój własny numer identyfikacyjny.
  • Firma powinna znać wymagania partnera handlowego odnośnie zawartości etykiet logistycznych.
  • Firma powinna posiadać odpowiednią wiedzę na temat zawartości i zasad tworzenia etykiet logistycznych GS1.
  • Firma powinna posiadać odpowiednie oprogramowanie do generowania i drukowania etykiet logistycznych.
  • Firma musi stale dbać o jakość merytoryczną i techniczną tworzonych etykiet.

W drugim przypadku etykieta logistyczna jest częścią kompleksowego wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji (ADC) w przedsiębiorstwie.

  • Firma musi zdefiniować wymagania odnośnie etykiet tworzonych u siebie oraz u partnerów handlowych oraz wykorzystywania ich w usprawnieniu procesów produkcyjnych, magazynowych i dystrybucyjnych.
  • Firma musi przekazać wymagania swoim partnerom handlowym.
  • Firma musi wprowadzić niezbędne modyfikacje w użytkowanym systemie informatycznym.
  • Firma musi stale dbać o jakość merytoryczną i techniczną tworzonych etykiet własnych, a także monitorować zawartość etykiet przychodzących.

W celach edukacyjnych zostało opracowane i jest dostępne na stronie: www.gs1-labelview.at narzędzie internetowe, które jest prostym drzewem decyzyjnym, stanowiącym zestaw prostych pytań i odpowiedzi, których udziela użytkownik stojący przed zadaniem przygotowania poprawnych etykiet logistycznych w swoim przedsiębiorstwie. Efektem końcowym jest widok przykładowej etykiety, zawierającej wybrane wcześniej parametry.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania