Logo

Jak wdrożyć etykietę logistyczną w Twojej firmie?

Istnieją dwa scenariusze wdrożenia etykiety logistycznej GS1:
I.    Wdrożenie etykiety w celu zaspokojenia oczekiwań odbiorców np. sieci handlowych.
II.    Wdrożenie etykiety w celu usprawnienia zarządzania magazynem w łańcuchu dostaw.

W pierwszym przypadku wdrożenie polega na przystosowaniu się do zgodnych ze standardami GS1 wymogów partnera handlowego. Kroki wdrożenia wyglądają następująco:

W drugim przypadku etykieta logistyczna jest częścią kompleksowego wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji (ADC) w przedsiębiorstwie.

W celach edukacyjnych zostało opracowane i jest dostępne na stronie: www.gs1-labelview.at narzędzie internetowe, które jest prostym drzewem decyzyjnym, stanowiącym zestaw prostych pytań i odpowiedzi, których udziela użytkownik stojący przed zadaniem przygotowania poprawnych etykiet logistycznych w swoim przedsiębiorstwie. Efektem końcowym jest widok przykładowej etykiety, zawierającej wybrane wcześniej parametry.

© Instytut Logistyki i Magazynowania