Wdrożenie standardów GS1 w firmie Raben Polska Sp. z o.o.

Posiadająca 80-letnią tradycję w Europie, Grupa Raben rozpoczęła działalność na rynku polskim w 1991 roku. Reprezentowana jest przez spółki Raben oraz Fresh Logistics. Jako operator TSL oferuje pełen zakres usług logistycznych. Standardy GS1 są niezbędne w realizacji celów, które stawia sobie Grupa Raben. Będąc aktywnym uczestnikiem organizacji, wdrażano kolejne standardy: Etykieta logistyczna GS1, traceability bazujące na rozwiązaniach GS1, standardy komunikacyjne GS1.

Wdrożenie etykiety logistycznej u dostawców do sieci NETTO przez ILiM - GS1 Polska
Firma handlowa NETTO Sp. z o.o. (NETTO) wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania (ILiM - GS1 Polska) podjęła się wdrożenia globalnego standardu etykiety logistycznej zgodnej z systemem GS1 w łańcuchu dostaw do swoich centrów dystrybucyjnych. Realizowany przez NETTO, a wdrażany przez ILiM - GS1 Polska projekt wdrożenia standardowej etykiety logistycznej GS1 doprowadzi do efektywnego wprowadzenia systemu automatycznej identyfikacji na bazie globalnych standardów systemu GS1 w szerszym stopniu we wszystkich polskich przedsiębiorstwach i wykorzystywania jej w łańcuchach dostaw.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania