CertLog grafika

Ceny egzaminów dla certyfikatu European Junior Logistician


Warunki finansowe dla certyfikatu JUNIOR:

  • za przystąpienie do każdego z egzaminów w obszarze kompetencji zawodowych: 280,00 zł + 23 % VAT za każdy z egzaminów (powtarzanie lub przystąpienie do dodatkowego egzaminu wymaga ponownego wniesienia opłaty),
  • za przystąpienie do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego przed Głównym Oceniającym lub jego Zastępcą: 550,00 zł + 23 % VAT ,
  • za wydanie certyfikatu European Junior Logistician: 250,00 zł + 23 % VAT.

Uwagi:

  • Opłaty właściwe dla poszczególnych etapów procesu certyfikacji Kandydat winien wnieść najpóźniej na 3 dni przed określonym terminem egzaminu lub Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego.
  • Dojazd Kandydata na egzaminy w obszarach kompetencji zawodowych oraz Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne na koszt własny.
    Podstawa prawna - paragraf 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 453).

Najbliższe terminy egzaminów European Junior Logistician:

Dla osób, które rozpoczęły proces certyfikacji w 2017 roku lub później.

 

SESJA I W 2020 ROKU

 

Odwołane do podania nowego terminu

PIERWSZY DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania,
ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: Centrum Transferu Wiedzy

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Customer Service

11:30

Demand, Production and Distribution Requirements Planning

13:00

Sourcing

14:30

Business Principles

 

Odwołane do podania nowego terminu

DRUGI DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania,
ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: Centrum Transferu Wiedzy

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Warehousing

11:30

Transportation

13:00

Supply Chain & Logistics Design

 

SESJA II W 2020 ROKU

 

2020-05-16 PIERWSZY DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania,
ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: Centrum Transferu Wiedzy

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Customer Service

11:30

Demand, Production and Distribution Requirements Planning

13:00

Sourcing

14:30

Business Principles

 

2020-05-23 DRUGI DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania,
ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: Centrum Transferu Wiedzy

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Warehousing

11:30

Transportation

13:00

Supply Chain & Logistics Design

 

SESJA III W 2020 ROKU

 

2020-11-24 PIERWSZY DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania,
ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: Centrum Transferu Wiedzy

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Customer Service

11:30

Demand, Production and Distribution Requirements Planning

13:00

Sourcing

14:30

Business Principles

 

2020-11-31 DRUGI DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania,
ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: Centrum Transferu Wiedzy

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Warehousing

11:30

Transportation

13:00

Supply Chain & Logistics Design

 

Uwaga:
W przypadku egzaminów "European Junior Logistician" organizowanych poza siedzibą Instytutu Logistyki i Magazynowania liczba miejsc może być ograniczona, a pierwszeństwo wg. kolejności zgłoszeń.

 

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania