CertLog grafika

Zakres tematyczny dla European Junior Logistician


Business Principles
(Podstawy Biznesu: EQF-4)
[Obowiązkowy Obszar Kompetencji]

EUROPEAN  QUALIFICATION  STANDARDS  for  LOGISTICS  PROFESSIONALS:
4.1.01.01 Znajomość elementarnych zasad rachunku ekonomicznego
4.1.01.02 Zrozumienie ogólnej terminologii finansowej
4.1.01.03 Obliczanie kosztów utrzymywania zapasów
4.1.01.04 Monitorowanie terminów płatności zarówno po stronie klientów i dostawców
4.1.01.05 Zrozumienie znaczenia analizy porównawczej w zarządzaniu wydajnością
4.1.01.06 Zrozumienie związku między poprawą wyniku, a ulepszeniami łańcucha dostaw
4.1.01.07 Wykorzystanie 4P w planach marketingowych
4.1.02.01 Planowanie ścieżek kariery (własnej i zarządzanego zespołu)
4.1.02.02 Zrozumienie zasad zarządzania zmianami
4.1.02.03 Udział w zespołach wielofunkcyjnych
4.1.02.04 Dobre umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie
4.1.02.05 Zdolność do podejmowania decyzji
4.1.02.06 Spotkania zarządu
4.1.02.07 Kierowanie zespołem


Supply Chain and Logistics Design
(Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych EQF-4)
[Obowiązkowy Obszar Kompetencji]

EUROPEAN  QUALIFICATION  STANDARDS  for  LOGISTICS  PROFESSIONALS:
4.2.03.01 Zrozumienie konieczności kompromisów w łańcuchu dostaw (ang. trade-off)
4.2.03.02 Opis łańcucha wartości
4.2.03.03 Zrozumienie wpływu zmienności popytu na łańcuch dostaw
4.2.03.04 Zrozumienie podstaw koncepcji szczupłego zarządzania (ang. lean)
4.2.03.05 Zrozumienie w jaki sposób obliczać całkowite koszty łańcucha dostaw
4.2.03.06 Umiejętność posługiwania się Systemem Zarządzania Jakością
4.2.03.07 Używanie scenariuszy biznesowych
4.2.03.08 Zrozumienie różnych typów informacji (danych), używanych przez organizację
4.2.03.09 Zrozumienie procesowych modeli referencyjnych 
4.2.04.01 Utrzymanie/Obsługa dokumentacji procesowej
4.2.04.02 Zrozumienie narzędzi do zarządzania projektami


Demand, Production and Distribution Requirements Planning
(Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji EQF-4)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

EUROPEAN  QUALIFICATION  STANDARDS  for  LOGISTICS  PROFESSIONALS:
4.3.05.01 Wykorzystywanie modeli uzupełniania zapasów
4.3.05.02 Tworzenie i obsługa/utrzymywanie
4.3.05.03 Bill of Materials (BOM) i Bill of Labour (BOL)
4.3.05.04 Obliczanie i tworzenie raportów dla rotacji zapasu lub pokrycia (tygodniowego)
4.3.05.05 Zrozumienie raportów starzenia się zapasów
4.3.05.06 Alokacja dostępnych zapasów do zamówień
4.3.05.07 Użycie analizy ABC w różnych modelach zarządzania zapasami
4.3.05.08 Użycie metod prognozowania do tworzenia prognoz popytu
4.3.05.09 Zrozumienie koncepcji Available to Promise (ATP)
4.3.05.10 Zrozumienie różnych technik planowania
4.3.05.11 Zrozumienie różnych strategii optymalizacji zapasów
4.3.05.12 Rozumienie funkcjonalności systemów planowania


Customer Service
(Obsługa Klienta EQF-4)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

EUROPEAN  QUALIFICATION  STANDARDS  for  LOGISTICS  PROFESSIONALS:
4.4.09.01 Zrozumienie procedur obsługi klienta
4.4.09.02 Wykorzystywanie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) do pomiaru Poziomu Obsługi Klienta
4.4.09.03 Zrozumienie wielokanałowej komunikacji z klientem
4.4.09.04 Zrozumienie kluczowych funkcji Systemów Zarządzania Relacjami z Klientem (CRM)


Sourcing
(Zaopatrzenie EQF-4)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

EUROPEAN  QUALIFICATION  STANDARDS  for  LOGISTICS  PROFESSIONALS:
4.4.08.01 Umiejętność opisania procedur obejmujących cykl procesu zamówień
4.4.08.02 Wspieranie analizy rynku dostaw
4.4.08.03 Umiejętność opisania różnych podejść do kwestii zaopatrzenia
4.4.08.04 Zrozumienie procesu oceny i wyboru dostawców
4.4.08.05 Zrozumienie procesu negocjacji
4.4.08.06 Wykorzystywanie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) do pomiaru wyników dostawcy
4.4.08.07 Umiejętność opisania w jakim celu certyfikuje się dostawcę i etapy procesu
4.4.08.08 Zrozumienie funkcjonalności Systemów Zamówienia Elektronicznych


Warehousing
(Magazynowanie EQF-4)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

EUROPEAN  QUALIFICATION  STANDARDS  for  LOGISTICS  PROFESSIONALS:
4.4.06.01 Zrozumienie najważniejszych wyzwań w zarządzaniu magazynem
4.4.06.02 Posiadanie szczegółowej wiedzy odnośnie procesów magazynowych
4.4.06.03 Zrozumienie różnych strategii kompletacji
4.4.06.04 Zrozumienie różnych metod kompletacji
4.4.06.05 Dobór odpowiedniego wyposażenia magazynowego
4.4.06.06 Zrozumienie zasad projektowania systemów magazynowych
4.4.06.07 Organizowanie inwentaryzacji zapasu magazynowego
4.4.06.08 Optymalizacja sposobu pakowania towarów przed wysyłką
4.4.06.09 Zrozumienie następstw składowania materiałów niebezpiecznych
4.4.06.10 Zrozumienie roli dostawców usług logistycznych
4.4.06.11 Wdrażanie procedur bezpieczeństwa w magazynie
4.4.06.12 Zrozumienie funkcjonalności Systemu Zarządzania Magazynem (WMS)


Transportation
(Transport EQF-4)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

EUROPEAN  QUALIFICATION  STANDARDS  for  LOGISTICS  PROFESSIONALS:
4.4.07.01 Umiejętność opisania procesu wysyłki
4.4.07.02 Zarządzanie drogą i czasem w transporcie
4.4.07.03 Umiejętność opisania procesu dostarczenia
4.4.07.04 Codzienne zarządzanie operacjami przesyłki
4.4.07.05 Rozumienie kluczowych elementów kosztów transportu
4.4.07.06 Rozumienie europejskiej polityki transportowej, ustawodawstwa i procedur
4.4.07.07 Zrozumienie następstw transportowania materiałów niebezpiecznych
4.4.07.08 Zrozumienie funkcjonalności Systemu Zarządzania Transportem (TMS)

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania