O laboratorium EPC/RFID


Funkcjonujące w Instytucie Logistyki i Magazynowania Krajowe Laboratorium EPC/RFID, oferuje badania systemów RFID zarówno w obszarach sprzętowych (czytniki/programatory, znaczniki) jak i programowych (w tym opartych o obowiązujące standardy EPCglobal) umożliwiające ich optymalny dobór, implementację oraz konfigurację.
Laboratorium jest elementem składowym Centrum Kompetencyjnego Instytutu Logistyki i Magazynowania dotyczącego technologii ADC (Centrum Kompetencyjne ADC). Przeznaczeniem Laboratorium jest promowanie, prowadzenie badań, testowanie oraz wdrażanie technologii EPC/RFID na rzecz polskich przedsiębiorstw. W ramach Centrum Kompetencyjnego badane i testowane są również dotychczasowe techniki identyfikacji optycznej poprzez kody kreskowe w standardzie Systemu GS1, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowań kodu GS1-128.

Głównym obszarem badawczym Krajowego Laboratorium EPC/RFID są innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii RFID , które spełniają wymóg stabilnej i niezawodnej pracy zarówno dla systemów identyfikacji pojedynczej jak i wielokrotnej, w ściśle określonym obszarze poprawnego funkcjonowania.
Program badań Laboratorium jest determinowany głównie poprzez planowane do realizacji projekty badawcze i rozwojowe oraz realizacje badań zleconych przez krajowych i zagranicznych producentów komponentów RFID oraz integratorów i użytkowników tej technologii.
Stworzone Krajowe Laboratorium EPC/RFID w ILiM jest pierwszym tego typu obiektem w Europie Środkowo-Wschodniej i spełnia również istotną rolę informacyjną, edukacyjną, szkoleniową oraz doradczą poprzez:

  • określanie Klientom warunków koniecznych do uzyskania zgodności z istniejącymi wymaganiami dotyczącymi EPC/RFID (łącznie z tymi wydanymi przez METRO, TESCO, Wal-Mart i innych),
  • organizację konferencji, video-konferencji oraz rozprowadzanie wśród firm materiałów informacyjnych na temat technologii EPC/RFID,
  • wsparcie w pilotowych testach, obejmujące połączenie nowej technologii z istniejącymi w firmach systemami WMS (Warehouse Management System) i ERP (Enterprise Resource Planning),
  • prowadzenie sesji szkoleniowych na temat technologii EPC/RFID i ulepszeń, które ona przyniesie po zastosowaniu w różnych sektorach, takich jak: przemysł, transport, logistyka, itp.,
  • demonstracja technologii EPC/RFID poprzez symulowanie rzeczywistych sytuacji, analizę możliwości nowej technologii i przeprowadzanie jej porównania z innymi technologiami automatycznej identyfikacji np. z technologią kodów kreskowych,
  • generowanie popytu na nową technologię wśród firm, które w sposób praktyczny docenią jej znaczenie.

Krajowe Laboratorium EPC/RFID jest także współzałożycielem międzynarodowej sieci Laboratoriów „GS1 in Europe Lab Network”, która została utworzona w celu harmonizacji oraz optymalizacji działań mających na celu opracowywanie, badanie oraz propagowanie technologii EPC/RFID w środowisku gospodarczym krajów członkowskich Unii Europejskiej. Krajowe Laboratorium EPC/RFID w ILiM jest w niej odpowiedzialne za realizację działań demonstracyjnych w kontekście współpracy partnerów łańcuchów dostaw za pośrednictwem komponentów informatycznych sieci EPCglobal.

Doradztwo logistyczne:


Projektowanie magazynów i centrów dystrybucjiProjektowanie magazynów

Optymalizacja przestrzeni magazynowej i procesów logistycznych w magazynie

Kompleksowy audyt logistyczny przedsiębiorstwaAudyt logistyczny

Analiza i usprawnienia dla obszarów: zapasów, transportu, magazynowania, dystrybucji

Audyt traceability i recallAudyt traceability

Weryfikacja skuteczności i optymalizacja  systemu wycofania produktów z rynku

Elektroniczna obsługa urzędu administracjiElektroniczna obsługa urzędu

Wdrożenia elektronicznej obsługi klienta urzędu z wykorzystaniem rządowej platformy ePUAP

Elektroniczna wymiana danychElektroniczna wymiana danych

Doradztwo i wdrożenia systemów elektronicznej wymiany danych w przesiębiorstwach i urzędach publicznych

 

Systemy informatyczne dla wsparcia logistyki:


 

 

Tworzenie etykiet logistycznych GS1 - system EtLogTworzenie etykiet logistycznych GS1

Wydruk etykiet logistycznych na popularnych drukarkach - gwarancja standardów GS1

Urządzania i materiały eksploatacyjne ADCUrządzenia i materiały ADC

Doradztwo, dostawa i wdrożenia urządzeń i materiałów do automatycznej identyfikacji

 

Badania laboratoryjne i edukacja logistyczna:


Wdrażanie standardów GS1Wdrażanie standardów GS1

Standardy GS1 w praktyce: kody kreskowe, numery GTIN, numery GLN, EDI, kody DataBar

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Laboratorium badawcze EMC

Badania kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń

Krajowe Laboratorium EPC/RFIDKrajowe Laboratorium EPC/RFID

Kompleksowe badania laboratoryjne systemów RFID, projektowanie i wdrożenia systemów RFID

Europejski System Certyfikacji LogistykówEuropejski System Certyfikacji Logistyków

Certyfikaty dla logistyków: European Junior Logistician i European Senior Logistician

Logistyczny Pakiet Edukacyjny Logistyczny pakiet edukacyjny

Zestaw edukacyjnych wersji systemów logistycznych i programów dydaktycznych

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania