Geomarketing - korzyści


Geomarketing pozwala na efektywne wykorzystanie danych przestrzennych w celu przeprowadzenia analiz biznesowych. Usługi geomarketingowe są wsparciem w procesie optymalizacji sieci dystrybucji i pozwalają m.in. na:


•    Zwiększenie trafności decyzji biznesowych dzięki wieloaspektowej wizualizacji danych
Wizualizacja na mapie danych charakteryzujących działalność firmy daje szerokie spektrum wnioskowania m.in. w zakresie oceny obszarów o największym potencjale sprzedaży, magazynów obsługujących największe przepływy towarowe, terenów dających możliwość zapewnienia najszybszej reakcji w zakresie realizacji dostaw. 

•    Optymalizację planowania tras
Zwizualizowanie siatki klientów oraz obecnego układu lokalizacyjnego magazynów firmy pozwala na odkrycie potencjału optymalizacji obecnego przypisania klientów do magazynów w zakresie realizacji dostaw. Wskazanie magazynów, z jakich powinni być obsługiwani klienci  umożliwia zwiększenie efektywności planowania tras i daje możliwość obniżenia kosztów transportu.

•    Ocenę obecnych obszarów sprzedażowych oraz odkrycie potencjału nowych rynków zbytu
Wizualizacja aktualnych obszarów sprzedażowych, z jednej strony pozwoli wskazać regiony o największym znaczeniu dla generowania całkowitej wartości sprzedaży, z drugiej strony ujawni tzw. „białe plamy” czyli obszary, gdzie istnieje możliwość rozwoju nowych rynków zbytu.

•    Wskazanie optymalnej lokalizacji magazynów firmy
Analiza przestrzenna realizowana przy założeniu obecnego ulokowania geograficznego klientów oraz warunku nieprzekraczania założonego czasu dotarcia do poszczególnych punktów wskaże, którzy klienci mogą nie zostać obsłużeni w przyjętym czasie. Narzędzia typu GIS dadzą możliwość wskazania optymalnych lokalizacji magazynowych i wygenerowania alternatywnych wariantów sieci dystrybucji.


Stosowane narzędzia: narzędzia GIS do wizualizacji i analizy przestrzennej danych biznesowych.


  Doradztwo logistyczne:


Projektowanie magazynów i centrów dystrybucjiProjektowanie magazynów

Optymalizacja przestrzeni magazynowej i procesów logistycznych w magazynie

Kompleksowy audyt logistyczny przedsiębiorstwaAudyt logistyczny

Analiza i usprawnienia dla obszarów: zapasów, transportu, magazynowania, dystrybucji

Audyt traceability i recallAudyt traceability

Weryfikacja skuteczności i optymalizacja  systemu wycofania produktów z rynku

Elektroniczna obsługa urzędu administracjiElektroniczna obsługa urzędu

Wdrożenia elektronicznej obsługi klienta urzędu z wykorzystaniem rządowej platformy ePUAP

Elektroniczna wymiana danychElektroniczna wymiana danych

Doradztwo i wdrożenia systemów elektronicznej wymiany danych w przesiębiorstwach i urzędach publicznych

 

Systemy informatyczne dla wsparcia logistyki:


 

 

Tworzenie etykiet logistycznych GS1 - system EtLogTworzenie etykiet logistycznych GS1

Wydruk etykiet logistycznych na popularnych drukarkach - gwarancja standardów GS1

Urządzania i materiały eksploatacyjne ADCUrządzenia i materiały ADC

Doradztwo, dostawa i wdrożenia urządzeń i materiałów do automatycznej identyfikacji

 

Badania laboratoryjne i edukacja logistyczna:


Wdrażanie standardów GS1Wdrażanie standardów GS1

Standardy GS1 w praktyce: kody kreskowe, numery GTIN, numery GLN, EDI, kody DataBar

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Laboratorium badawcze EMC

Badania kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń

Krajowe Laboratorium EPC/RFIDKrajowe Laboratorium EPC/RFID

Kompleksowe badania laboratoryjne systemów RFID, projektowanie i wdrożenia systemów RFID

Europejski System Certyfikacji LogistykówEuropejski System Certyfikacji Logistyków

Certyfikaty dla logistyków: European Junior Logistician i European Senior Logistician

Logistyczny Pakiet Edukacyjny Logistyczny pakiet edukacyjny

Zestaw edukacyjnych wersji systemów logistycznych i programów dydaktycznych

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania