CertLog grafika

Ceny egzaminów dla certyfikatu European Junior Logistician (przed 2017)


Warunki finansowe dla certyfikatu JUNIOR:

  • za przystąpienie do każdego z egzaminów w obszarze kompetencji zawodowych: 280,00 zł + 23 % VAT za każdy z egzaminów (powtarzanie lub przystąpienie do dodatkowego egzaminu wymaga ponownego wniesienia opłaty),
  • za przystąpienie do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego przed Głównym Oceniającym lub jego Zastępcą: 550,00 zł + 23 % VAT .

Uwagi:

  • Opłaty właściwe dla poszczególnych etapów procesu certyfikacji Kandydat winien wnieść najpóźniej na 3 dni przed określonym terminem egzaminu lub Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego.
  • Dojazd Kandydata na egzaminy w obszarach kompetencji zawodowych oraz Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne na koszt własny.
    Podstawa prawna - paragraf 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 453).

Terminy egzaminów European Junior Logistician dla procesów rozpoczętych przed 2017 ustalane są indywidualnie po kontakcie ze strony kandydata.

Uwaga:
W przypadku egzaminów "European Junior Logistician" organizowanych poza siedzibą Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania liczba miejsc może być ograniczona, a pierwszeństwo wg. kolejności zgłoszeń.

 

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

           

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania