Geneza BPMN


Stworzenie standardu BPMN było odpowiedzią na wyzwania pojawiające się wraz z występowaniem na coraz większą skalę zjawiska przenoszenia poza organizacje procesów biznesowych, które w ten sposób stają się fragmentami procesów organizacji zewnętrznych. Stworzyło to potrzebę ukazywania relacji między niezależnymi procesami w sposób wykluczający ryzyko nieporozumień między organizacjami, wykorzystującymi różne narzędzia do opisu procesów. Do momentu pojawiania się BPMN nie istniał żaden standard opisujący relacje między procesami zachodzącymi u różnych uczestników. Obecnie jest to powszechnie znany oraz akceptowany standard uregulowany normą ISO/IEC/19510:2013.


Rozwój standardu BPMN został zainicjowany wizją stworzenia języka graficznego, który byłby zrozumiały dla pracowników uczestniczących w realizacji zautomatyzowanych procesów i jednocześnie przydatny informatykom w trakcie wdrażania niezbędnych technologii. Wieloletnie prace nad projektem oraz wsparcie największych firm informatycznych sprawiło, że z początkiem 2011 roku obecnie obowiązująca notacja- BPMN 2.0. została opublikowana oficjalnie jako standard, bazujący na doświadczeniach takich firm, jak BEA, Borland, Casewise, IBM, IDS Scheer, iGrafx (d. Micrografx), Popkin, Stafware czy Tibco. Autorem notacji BPMN jest OMG (Object Management Group), niezależne międzynarodowe konsorcjum opracowujące standardy dla przemysłu informatycznego.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania