Uczestnictwo w Systemie GS1 - kody kreskowe i numery GLN

Od ponad 30 lat dobrowolne standardy GS1 umożliwiają efektywną współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami. Obecnie używane są przez ponad milion przedsiębiorstw w wielu sektorach, w tym ochrony zdrowia, transportu i logistyki, chemicznym, zaawansowanych technologii i nadal dla towarów szybko rotujących.

Badania pokazują, że wdrożenie globalnych standardów może skutkować korzyściami takimi jak:

 button korzysci

 


GS1 jest międzynarodową organizacją, tworzącą i wdrażającą otwarte standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w łańcuchach dostaw na całym świecie, niezależnie od branży.
Standardy GS1 ułatwiają efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw obejmującymi wiele branż, poprzez unikalną identyfikację produktów, przesyłek transportowych, zasobów, lokalizacji i usług.

 button opis

 


Co proponujemy użytkownikom:
Numer firmy nadawany jest firmie lub instytucji przez odpowiednią organizację krajową. Nadanie numeru firmy z prefiksem GS1 tworzy tak zwany prefiks GS1, który pozwala na tworzenie i wykorzystywanie różnych identyfikatorów w ramach systemu GS1.

 button zakres

 

Poprawiono: piątek, 30, sierpień 2013 12:07

Odsłony: 15633

Podstawowe informacje o Systemie GS1

System GS1 ma elastyczną architekturę, otwartą na zmieniające się potrzeby współpracujących przedsiębiorstw i instytucji. W jej skład wchodzą przede wszystkim:

 • system globalnych identyfikatorów GS1,
 • ustandaryzowane technologie, takie jak:
  1. automatyczna identyfikacja na podstawie kodów kreskowych i znaczników radiowych (tzw. RFID - Radio Frequency Identification),
  2. elektroniczna wymiana danych (EDI),
  3. internetowe udostępnianie danych (GS1 EPCIS),
  4. katalogi elektroniczne (sieć GDSN);
 • globalne rozwiązania organizacyjno –techniczne np. GTC (Global Traceability Standard) – globalny standard dotyczący zasad śledzenia ruchu i pochodzenia produktów, tzw. traceability, upstream – związany z rozwojem funkcjonalności telefonów komórkowych, tzw. smartfonów, w zakresie udostępniania i przekazywania danych.

Współpracując ze sobą na uzgodnionych zasadach, wyżej wskazane elementy systemu GS1 tworzą narzędzia umożliwiające realizację następujących funkcji:

 • jednoznaczną identyfikację obiektów przemieszczanych w łańcuchach dostaw,
 • automatyczne przechwytywanie i identyfikowanie danych o towarach i ładunkach przemieszczanych w łańcuchu dostaw,
 • współdzielenie się informacją o towarach i ładunkach, a także wszelkich zdarzeniach z nimi związanych, z pozostałymi uczestnikami łańcucha dostaw.

SystemGS1 grafika opis

Poprawiono: wtorek, 21, maj 2013 08:08

Odsłony: 13448

Co oferujemy uczestnikom Systemu GS1

Globalne identyfikatory GS1 stosowane są do identyfikacji obiektów takich jak: jednostki handlowe, zasoby, jednostki logistyczne, firmy lub fizyczne lokalizacje w taki sposób, aby zainteresowane strony mogły otrzymywać informacje lub komunikaty biznesowe na ich temat.
Do najbardziej znanych identyfikatorów GS1 należą:

 • Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) – używany jest do jednoznacznej identyfikacji jednostek handlowych, produktów i usług podlegających wycenie, zamówieniu lub fakturowaniu na dowolnym etapie łańcucha dostaw, np. w kasie, magazynie, elektronicznym katalogu lub innym miejscu.
 • Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN) – stanowi identyfikator GS1 uzywany na potrzeby identyfikacji fizycznych lokalizacji i jednostek prawnych, jest najczęsciej wykorzystywany przez firmy do elektronicznej wymiany dokumentów.
 • Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC) – jest identyfikatorem GS1 używanym do indywidualnej identyfikacji jednostek logistycznych.

Poniżej znajduje się grafika odzwierciedlająca tworzenie każdego z identyfikatorów.

SystemGS1 grafika zakres
Informację jak uzyskać numer identyfikacyjny GS1 znajdą Państwo tutaj: http://www.gs1pl.org/produkty-detaliczne-opakowania-zbiorcze-jednostki-logistyczne

Do innych identyfikatorów GS1 należą:

 • GRAI – Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych
 • GIAI – globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych
 • GSRN – Globalny Numer Relacji Usługowych
 • GDTI – Globalny Identyfikator Typu Dokumentu
 • GSIN – Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki
 • GINC – Globalny Identyfikator Przesyłki

Poprawiono: wtorek, 21, maj 2013 08:08

Odsłony: 3421

Korzyści z uczestnictwa w Systemie GS1

Odpowiednio opracowane standardy odgrywają bardzo ważną rolę w codziennej działalności gospodarczej:

 • Upraszczają relację pomiędzy partnerami handlowymi i wewnątrz organizacji.
 • Ułatwiają podejmowanie odpowiednich decyzji w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń.
 • Obniżają koszty wdrożenia, integracji i utrzymania systemów do Automatycznej Identyfi kacji Danych, zarządzania procesami magazynowania i dystrybucji.
 • Usprawniają współpracę między partnerami handlowymi w łańcuchu dostaw, pozwalając na łatwiejszą i szybszą identyfi kację pozycji handlowych, przekazywanie informacji (np. w zakresie ilości, dostępności lub cech charakterystycznych zamówienia), zamawianie i odbiór części lub elementów składowych u dostawców lub wysyłkę towarów do klientów.
 • Pomagają w poprawie bezpieczeństwa pacjenta i zmniejszenia liczby popełnianych błędów medycznych.
 • Umożliwiają śledzenie ruchu i pochodzenia towarów (traceability).
 • Mają istotny wpływ na poprawę efektywności działania.

Poprawiono: poniedziałek, 15, kwiecień 2013 22:48

Odsłony: 2624

Zastosowanie kodów kreskowych - prezentacja video

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego praktyczne wkorzystanie najważniejszych elementów Systemu GS1:

Poprawiono: czwartek, 25, kwiecień 2013 09:50

Odsłony: 1991

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

           

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania