Laboratorium urządzeń elektronicznych

Co nowego w laboratorium?Zatrudnimy specjalistę do spraw badań radiokomunikacyjnych!


Twoim podstawowym zadaniem będzie:
- wykonywanie pomiarów charakterystyk radiowych urządzeń bezprzewodowej transmisji danych takich jak WiFi, czy Bluetooth,
- opracowywanie danych do przeprowadzania ocen zgodności, w tym sprawozdań z wynikami badań.

Przeczytaj więcej o wymaganiach na to stanowisko ->>2018-06-07: Praktyczne szkolenie z EMC

EMC for Business (Akademia EMC) we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania organizuje Projekt EMC II warsztat - praktyczne metody projektowania elektroniki. Szkolenie odbędzie się już w dniach 7-8 czerwca br.

Podczas warsztatu zostaną przedstawione praktyczne zasady projektowania przy użyciu sprzętów oraz modułów testowych. Uczestnik będzie mógł samodzielnie przejść przez zadania, testując i zdobywając wiedzę dotyczącą projektowania elektroniki. Dodatkowo na bieżąco będą mogli weryfikować i uzupełniać swoją dotychczasową wiedzę pod okiem specjalistów.


PROGRAM

PRACA NA PRZYKŁADACH, PODPARTA POMIARAMI
·    Praca z Analizatorem widma
·    Praca z Oscyloskopem
·    Praca z Analizatorem Sieci (Wektorowym)
·    Właściwości komponentów (kondensatory, dławiki, ferryty)
·    Przesłuchy (crosstalk, Xtalk)
·    Filtrowanie zaburzeń
·    Odporność impulsowa (ESD, Burst, Surge)
·    Odporność na pole elektromagnetyczne
·    Ekranowanie
·    Emisja przewodzona
·    Emisja promieniowania
·    Split plane (waga ścieżek powrotu prądów w.cz.)
·    PDN (PI) Power Distribution Network (Power Integrity)
·    DIY - Sondy pola bliskiego, sondy prądowe
·    Impedancja ścieżek, terminacja, dopasowanie falowe
·    Szybka komunikacja (np. SPI)

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY I EFEKTY EMC
·    Emisja i odporność - gdzie leży problem?

NAJCZĘSTSZE ŹRÓDŁA I PRZYCZYNY PROBLEMÓW EMC
·    Czynniki wpływające na EMC: układy, struktury, komponenty, funkcjonalności.

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ
·    Co nam mówią wykresy, jak je odczytywać. Reakcje urządzenia podczas testów - sposoby interpretacji.

ZAPISY: http://emc4b.com/szkolenia/projekt_emc_warsztaty/

 
ARCHIWALNE WYDARZENIA:


2017-10-26 Seminarium EMC, Poznań

Würth Elektronik oraz Instytut Logistyki i Magazynowania zapraszają Państwa do udziału w seminarium technicznym poświęconym zagadnieniom kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Udział w seminarium jest bezpłatny. Zaproszenie kierujemy szczególnie do projektantów systemów elektronicznych oraz osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę z ww. zakresu. Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.

Lokalizacja:
Instytut Logistyki i Magazynowania, Laboratorium Urządzeń Elektronicznych
Budynek B, sala B 311, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Agenda:
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.30 Otwarcie seminarium i prezentacja ILiM –  Działania Instytutu Logistyki i Magazynowania w celu wprowadzenia zmian w normach ogólnych IEC wynikających z własności tłumiących zasilaczy napięcia stałego w zakresie szybkich, elektrycznych stanów przejściowych (EFT/BURST)
9.30 – 9.45 Nowe produkty WE – elementy indukcyjne i złączowe
9.45 – 10.45 Przetwornice DC/DC – filtracja cz1:
• Identyfikacja zakłóceń, dławiki skompensowane, materiały ferromagnetyczne w elementach filtracyjnych
10.45 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.30 Przetwornice DC/DC – filtracja cz2:
• Projektowanie filtrów LC
• Prezentacja na żywo działania filtrów do przetwornicy DC/DC
12.30 – 13.30 Obiad
13.30 – 15.15 Przetwornice impulsowe DC/DC – optymalny dobór elementów indukcyjnych:
• Parametry cewek, dobór materiału rdzenia w kontekście stratności
• Narzędzia projektowe wspomagające wybór cewek w przetwornicach - REDEXPERT
• Weryfikacja wyników symulacji na żywo w układzie z przetwornicą o częstotliwości pracy ~2MHz
• Scalone moduły przetwornic DC/DC MagI3C - technologia produkcji, porównanie na żywo z dostępnymi rozwiązaniami dyskretnymi.
15.15 – 16.00 Zwiedzanie laboratorium EMC (dla chętnych)
16.00 Zakończenie seminarium

Rejestracja do 16 października: www.we-online.com/seminarregistration

2016-06-01 Bezpłatne seminarium EMC/Power

W imieniu firmy Würth Elektronik oraz Laboratorium EMC Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium EMC / Power 1 czerwca 2016 r. Tematyka jest związana z szeroko pojętą kompatybilnością elektromagnetyczną, zagadnieniami optymalnego doboru elementów pasywnych w przetwornicach impulsowych, nowym technologiom scalonych przetwornic napięcia, ładowania bezprzewodowego oraz najnowszych rozwiązań techniki połączeń. Oprócz bloku firmy Würth Elektronik w drugiej części zaproponujemy prezentacje Laboratorium EMC ILiM, będzie również możliwość zwiedzenia laboratorium, gdzie wykonywane są badania. Szkolenie odbędzie się w ILiM w budynku B, sala B.311 -  3 piętro. Link do rejestracji: www.we-online.com/seminarregistration Więcej informacji w Zaproszeniu i Agendzie.

2015-01-12 Komora bezodbiciowa EMC – pustynia XXI wieku - film (link)

2014-10-01 Rozmowa z Krzysztofem Sieczkarkiem, kierownikiem Laboratorium Urządzeń Elektronicznych w Instytucie Logistyki i Magazynowania (link)

2013-11-06 Uruchomienie nowej komory do badań EMC w ILiM (link)

2012-06-20 - Skrócenie terminu składania wniosków „Bon na innowacje”
Informujemy, że termin składania wniosków „Bon na Innowacje” w wersji elektronicznej został skrócony przez PARP i minął 20 czerwca o 16.30. Zapraszamy do badań EMC na zwykłych zasadach. Oferujemy badania pełne oraz wstępne (inżynierskie).

2012-06-04 Dyrektywa EMC – bezpłatne badania urządzeń elektronicznych w ramach Bonu na Innowacje
Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza mikro i małe przedsiębiorstwa do skorzystania z usług badawczo - rozwojowych oferowanych przez Instytut w ramach Programu Bon na innowacje edycja 2012 finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach Bonu na innowacje można sfinansować badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC na znak CE oferowane przez Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Instytutu Logistyki i Magazynowania. Finansowanie badań. Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje może być przeznaczone wyłącznie na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Przedsiębiorca, który kiedykolwiek uzyskał wsparcie w ramach Programu Bon na innowacje, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach programu Bon na innowacje nie może przekroczyć 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikowanych. Nabór wniosków trwa od dnia 24 maja 2012 r. do dnia 05 lipca 2012 r. do godz. 16.30. W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3 dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat usług wykonywanych w ramach Programu zainteresowane firmy prosimy o kontakt z pracownikami Laboratorium Urządzeń Elektronicznych ILiM: www.ilim.poznan.pl/LA Tel 618504994, 618504989 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Instytut Logistyki i Magazynowania Laboratorium Urządzeń Elektronicznych. ul. Estkowskiego 6, Poznań

2012-01-20 Prototyp selektywnej bramki RFID
W Laboratorium Urządzeń Elektronicznych ILiM zakończono prace nad zaprojektowaniem i wykonaniem prototypu nowej bramki RFID, która umożliwia skuteczne i selektywne odczytywanie znaczników RFID bez konieczności zmian infrastrukturalnych otoczenia, co umożliwi uniezależnienie się od środowiska, w którym będzie ona zainstalowana. Pole poprawnego odczytu tagów RFID jest sterowane nie tylko przez zmianę mocy wyjściowej czytnika, ale także przez zastosowanie specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowane dotychczas bramki RFID posiadają zasadniczą wadę polegającą na tym, że działają one w sposób nieselektywny. Oznacza to, że odczytywane są także znaczniki przemieszczające się obok bramki, a nie tylko te, które przechodzą przez jej światło. Skutkuje to błędną identyfikacją obiektów. Zaprojektowana bramka pozbawiona jest tych negatywnych cech i wyróżnia się ponadto modułowością swojej konstrukcji. Oznacza to, że jej ostateczne wymiary będą mogły być zmieniane w zależności od konkretnego zastosowania. Bramka będzie wykorzystywana nie tylko w sektorze FMCG (towary szybkorotujące), systemach magazynowych czy halach produkcyjnych - istnieje również możliwość opracowywania indywidualnych rozwiązań bramek RFID wykorzystywanych w branżach obecnie niszowych dla tego typu zastosowań. Bramka jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Zapraszamy do współpracy podmioty zainteresowane wynikami projektu.

2011-09-30 Zakończenie projektu KSI
Laboratorium Urządzeń Elektronicznych ILiM zakończyło świadczenie nieodpłatnych usług audytów technologicznych i transferów technologii na rzecz Przedsiębiorców w ramach umowy o rozwoju usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach projektu zaoferowaliśmy pomoc kilkudziesięciu przedsiębiorcom przy ocenie wytwarzanych urządzeń pod względem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz w doborze aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystywanej zarówno w procesie konstrukcji, jak i na linii produkcyjnej oraz w systemach weryfikujących zgodność z wymaganiami norm technicznych.

Bezpłatne badania kompatybilności elektromagnetycznej
Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza mikro i małe przedsiębiorstwa do skorzystania z usług badawczo - rozwojowych oferowanych przez Instytut w ramach Programu Bon na innowacje. Program został ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych. W ramach programu Bon na innowacje można realizować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową. Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wnioski będą przyjmowane przez PARP od dnia 26 kwietnia 2011 r. do dnia 7 czerwca 2011 r., bądź do wyczerpania środków finansowych na rok 2011. Budżet programu w 2011 r. wynosi 8 400 000,00 zł i jest finansowany ze środków budżetu państwa. Maksymalny termin zakończenia realizacji usługi i złożenie wniosku o płatność w PARP upływa 30 września 2011 r. W ramach Bonu na innowacje można sfinansować badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC na znak CE oferowane przez Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Instytutu Logistyki i Magazynowania. Zachęcamy do zapoznania się z szerszymi informacjami na temat programu zamieszczonymi na stronie PARP http://www.parp.gov.pl/index/index/759 i korzystania z usług Instytutu Logistyki i Magazynowania. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat usług wykonywanych w ramach Programu zainteresowane firmy prosimy o kontakt z pracownikami Laboratorium: Krzysztofem Sieczkarkiem (tel. 0618504989, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ) lub Tomaszem Warzyńskim (tel. 0618504994, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferta Pracy
Instytut Logistyki i Magazynowania Zatrudni: Administratora Systemu Zarządzania Jakością, Specjalistę ds. Badań Laboratoryjnych Cel stanowiska: – opracowywanie i nadzór nad dokumentami Systemu Zarządzania Jakością oraz wykonywanie badań kompatybilności elektromagnetycznej. Zakres obowiązków: - nadzór nad prawidłowością funkcjonowania SZJ zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025, - wnioskowanie o wprowadzenie zmian w polityce jakości LA, - śledzenie zmian w zakresie wymagań jednostki akredytującej, - przygotowywanie planów szkoleń w zakresie systemu zarządzania jakością, - nadzorowanie działań korygujących i archiwowanie związanych z nimi dokumentów, - opracowywanie, weryfikacja, sprawdzanie i aktualizowanie procedur i instrukcji SZJ, - emisja, dystrybucja, wprowadzenie zmian i nadzór nad dokumentacją SZJ, - archiwowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością i wyników z przeprowadzanych badań oraz przechowywanie obiektów badanych, - opracowanie programu auditów wewnętrznych, organizowanie auditów i dobór audytorów SZJ, - uczestnictwo w przeglądach zarządzania i auditach systemu, - realizacja działań korygujących, - przygotowywanie umów z klientami LA - nadzór nad dokumentacją, sprawozdaniami z badań itp. - samodzielne wykonywanie badań EMC, - prawidłowe postępowanie z obiektami badań, - właściwa eksploatacja aparatury kontrolno-pomiarowej, - dokumentowanie uzyskiwanych wyników badań, - prowadzenie zapisów wykonywanych badań, - analiza norm technicznych - wykonywanie protokołów badań, Wymagania: - wykształcenie wyższe politechniczne, ukończony wydział elektryczny - znajomość języka angielskiego zaawansowany w mowie i w piśmie - biegła znajomość pakietu Microsoft Office - samodzielność, asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów Instytut zapewnia: - doskonałe warunki pracy, - atrakcyjne wynagrodzenie, odpowiednie do zajmowanego stanowiska i wkładu pracy, - możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy składać w Dziale Spraw Pracowniczych , Poznań ul. Estkowskiego 6, pokój 223, lub elektronicznie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. z dopiskiem „rekrutacja LA/10” do 29.10.2010 r. Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

Bezpłatne badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC - wsparcie dla najmniejszych firm

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza zainteresowane firmy do skorzystania z bezpłatnych badań kompatybilności elektromagnetycznej w ramach "Bonu na innowację" edycja 2010. Inicjatywa ta została ogłoszona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i ma na celu zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Aby uzyskać finansowanie, ILiM zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i pełną usługę laboratorium EMC.

Bon na innowacje – bezpłatne usługi badawcze EMC W ramach programu Bon na innowacje można realizować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową, mające na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa, w tym usługi doradcze świadczone przez jednostki naukowe. Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w ramach Programu, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie.

Termin składnia wniosków od 5 marca do 30 czerwca 2010. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Sieczkarkiem (tel. 0618504989, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ), Tomaszem Warzyńskim (tel. 0618504994, e-mail: tomasz.warzyń Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ) lub Piotrem Nowakiem (tel. 0618504936, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ). Serdecznie zapraszamy.

2009-10-02 Bezpłatne usługi proinnowacyjne EMC

Nieodpłatna usługa jest świadczona na rzecz Przedsiębiorcy przez ILiM - instytucji otoczenia biznesu zarejestrowanej w Krajowej Sieci Innowacji w ramach udzielania pomocy publicznej, na podstawie umowy o rozwoju usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Oferujemy w ramach pomocy ocenę wytwarzanych urządzeń pod względem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz dobór aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystywanej zarówno w procesie konstrukcji, jak i na linii produkcyjnej oraz w systemach weryfikujących zgodność z wymaganiami norm technicznych. Wspieramy Przedsiębiorców w negocjacjach z dostawcami innowacyjnych technologii. Udzielamy także wsparcia w zakresie doboru norm i innych dokumentów formalno-prawnych, których wymagania powinny spełniać produkty wytwarzane i wprowadzane do obrotu na Jednolity Rynek Europejski umożliwiając tym samym oznakowywanie ich CE. Określamy możliwości zmian technologii projektowania i wytwarzania Produktów elektrycznych i elektronicznych, a także wprowadzania ich do obrotu na Jednolity Rynek Europejski. Konsultanci - to wysokiej klasy specjaliści przewidziani do realizacji programu pomocowego, zarejestrowani w Krajowym Systemie Usług w zakresie doradztwa o charakterze proinnowacyjnym.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Warzyńskim (tel. 0618504994, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. )  lub Krzysztofem Sieczkarkiem (tel. 0618504989, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ).

Bezpłatne badania kompatybilności elektromagnetycznej w ramach "Bonu na innowację"
Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza zainteresowane firmy do skorzystania z bezpłatnych badań kompatybilności elektromagnetycznej w ramach "Bonu na innowację". Inicjatywa ta została ogłoszona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i ma na celu zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Aby uzyskać finansowanie, ILiM zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i pełną usługę laboratorium EMC. Prosimy o kontakt www.ilim.poznan.pl/LA. Maksymalny termin zakończenia realizacji usługi i złożenie wniosku o płatność w PARP upływa 30 września w 2009.

Aktualnie w ramach programu Bon na innowacje można realizować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową, mające na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa (w 2009 roku rozszerzono katalog świadczonych usług przez jednostki naukowe o inne usługi, m.in. o usługi doradztwa).

Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski będą przyjmowane przez PARP od dnia 18 maja 2009 roku do dnia 15 sierpnia 2009 roku, bądĄ do wyczerpania środków finansowych na rok 2009. Budżet programu w 2009 r. wynosi 7,65 mln PLN i jest finansowany ze środków budżetu państwa. Maksymalny termin zakończenia realizacji usługi i złożenie wniosku o płatność w PARP upływa 30 września w 2009.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Panem Jackiem Wawrzynowiczem (tel. 0618504882, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ), Piotrem Nowakiem tel. 0618504936, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ) lub Krzysztofem Sieczkarkiem (tel. 0618504989, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ).

Serdecznie zapraszamy

18-05-2009 Bezpłatne badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC - wsparcie dla najmniejszych firm
Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza zainteresowane firmy do skorzystania z bezpłatnych badań kompatybilności elektromagnetycznej w ramach "Bonu na innowację". Inicjatywa ta została ogłoszona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i ma na celu zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Aby uzyskać finansowanie, ILiM zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i pełną usługę laboratorium EMC. Maksymalny termin zakończenia realizacji usługi i złożenie wniosku o płatność w PARP upływa 30 września w 2009.

20.10.2008
W Osace rozpoczyna się światowe posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Elektrotechnicznego IEC, Komitetu Specjalnego ds Zaburzeń Elektromagnetycznych CISPR. Delegatem z Polski jest dr inż. Krzysztof Sieczkarek

01.09.2008 - "BON na innowacje"
PARP zamierza ogłosić konkurs w ramach nowego programu "BON na innowacje", w którym mikro i mali przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na skorzystanie z usługi jednostki badawczo-rozwojowej. Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z dalszymi szczegółami.

20.08.2008
Trwają prace uruchomieniowe nowego systemu umożliwiającego badania odporności na pole elektromagnetyczne do 3GHz. Zapewniamy konkurencyjne ceny.

11-13.06.2008
Uczestniczymy w konferencji 19th International Wroclaw Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility, która odbywała się we Wrocławiu. Zaprezentowaliśmy nasze możliwości w zakresie „The LabView programming environment for EMC testing”. Dr inż. Krzysztof Sieczkarek wziął również udział w spotkaniu Krajowego Chapteru IEEE EMC Society, którego jest członkiem Aktualnie Polski Chapter liczy 26 członków, przedstawicieli świata nauki polskiej. W spotkaniu wzięło udział 17 osób, w tym 4 uczestników niezrzeszonych oraz 3 gości zagranicznych: - Elya B. Joffe - Prezydent IEEE EMC Society, - John Norgard - Wiceprezydent IEEE EMC Society ds. Technicznych, - Kimball Williams - były Prezydent IEEE EMC Society.

01-03.06.2008
Uczestniczymy w sympozjum szkoleniowym Klubu POLLAB pt.: "Techniki informatyczne stosowane w laboratoriach".

24.04.2008
Dr inż. Krzysztof Sieczkarek bierze udział w dorocznym spotkaniu europejskich Jednostek Notyfikowanych w zakresie dyrektywy EMC, które odbyło się w Madrycie. Wzięli w nim udział przedstawiciele Jednostek Notyfikowanych z kilkunastu krajów Europejskich. Na forum wyjaśniane były kwestie związane z procesem oceny urządzeń elektronicznym w kontekście dyrektyw EMC a wiodącym tematem była ocena systemów PLC, służących do komunikacji za pomocą przewodów zasilających (modemy włączane do gniazd zasilających w budynkach mieszkalnych). Mogą być one potencjalnym xródłem zakłóceń dla technologii radiowych pracujących w zakresie do 30MHz, w tym RFID i radiostacji. Dyskutowano na temat niejednolitych wymagań formalnych stawianych Jednostkom Notyfikowanych przez rządy poszczególne krajów w zakresie akredytacji. Szeroko dyskutowana była kwestia oznakowania CE systemów w kontekście nowej dyrektywy 2004/108/EC.

17-18.04.2008
Przedstawiciele ILiM inicjują spotkanie członków konsorcjum projektu "PolRFID"

04-06.03.2008
Promujemy nasze działania w zakresie EMC w podczas targów CeBIT 2008 w Hanowerze na stoisku IRC Future Match

20.02.2008
Zapoznajemy się z ofertą aparatury badawczej EMC podczas specjalizowanych targów EMV 2008 w Dusseldorfie

15.12.2007
Wraz z Instytutem Elektrotechniki, Oddział w Gdańsku (IEL) i Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych, Wrocław (IASE) zblizamy się do zakończenia pierwszego roku działalności w zakresie badań wspólnych sieci EMC-JBR

10-11.12.2007
Uczestniczymy w XIII sympozjum Klubu POLLAB "Audity wewnętrzne".

4.12.2007
Bierzemy udział w szkoleniu zorganizowanym przez producenta aparatury badawczej EMC firmę Haefely ze Szwajcarii.

21.11.2007
Odbywa się posiedzenie nie KT 104 ds Kompatybilności Elektromagnetycznej PKN, którego członkiem jest dr inż. Krzysztof Sieczkarek

13.11.2007
Uzyskujemy autoryzację Ministra Transportu w zakresie Dyrektywy 2004/108/EC dotyczącej Kompatybilności Elektromagnetycznej zastępującej dyrektywę 89/336/EEC

4-5.10.2007
V Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice EMC 2007 4.10-5.10, 2007, ŁódĄ. Dr inż. Adam Maćkowiak i dr inż. Krzysztof Sieczkarek prezentują wykonaną aplikację pomiarową w środowisku LabView.

18-19.09.2007
Dr inż. Adam Maćkowiak uczestniczy w konferencji "RFID Europe" organizowanej przez IDTechEx w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

08-13.07.2007

Odbywa się IEEE EMC 2007 USA, największa światowa konferencja dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej, w której wzięło udział ponad 1100 uczestników. W tym roku obchodzono jednocześnie 50-lecie IEEE EMC Society, którego członkiem jest dr inż. Krzysztof Sieczkarek.

27-29.06.2007

Podczas VI Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej organizowanych przez Politechnikę Wrocławską dr inż. Krzysztof Sieczkarek przedstawia wyniki badań porównawczych zorganizowanych przez Laboratorium w ramach projektu FOR-EMC. W badaniach wzięły udział laboratoria EMC z 10 krajów europejskich. Podczas warsztatów odbyło się również walne zgromadzenie krajowej sieci EMC-Net. Dr Sieczkarek po raz kolejny został wybrany do składu Komitetu Sterującego.

18.05.2007
dr inż. Krzysztof Sieczkarek po raz kolejny zostaje wybrany członkiem Rady Naukowej ILiM.

10-11.05.2007

Organizujemy wraz z naszym austriackim partnerem spotkanie sieci FOR-EMC2. W spotkaniu w siedzibie Austrian Research Centers w Seibersdorf i Wiedniu spotkało się kilkunastu członków sieci z 9 krajów europejskich.

26.04.2007

Dr inż. Adam Maćkowiak bierze udział w szkoleniu organizowanym przez National Instruments. Pogłębiamy swoje możliwości usługowe w zakresie tworzenia aplikacji pomiarowych w środowisku LabView.

18.04.2007
Bierzemy udział w kolejnym spotkaniu Komitetu Technicznego nr 104 PKN ds Kompatybilności Elektromagnetycznej

29-31.01.2007

Odbywa się European Union - Southeast Asia ICT Research Collaboration Conference, Bangkok Tajlandia. Dr inż. Krzysztof Sieczkarek bierze udział w tym wydarzeniu na zaproszenie konsorcjum ENGAGE.

11.2006-03.2007

Pracownicy Laboratorium biorą udział w cyklicznych szkoleniach organizowanych Państwow± Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu bliĄniaczego „Support to the SMEs for the implementation of the New and Global Approach directives”

10.10.2006

Przedstawiciel Laboratorium, dr. Sieczkarek bierze udział w konferencji EPE 2006 jako członek Komitetu Naukowego. Organizowana jest przez Politechnikę w Jassy (Iasi), Rumunia. W plenarnej sesji wygłasza referat na temat transformacji sieci FOR-EMC.

11-20.09.2006
Obrady IEC International Electrotechnical Commission CISPR (Międzynarodowy Komitet Elektrotechniczny) na temat Kompatybilności Elektromagnetycznej, Sztokholm, Szwecja- dr inż. Krzysztof Sieczkarek z Instytutu Logistyki i Magazynowania jest oficjalnym delegatem Polski. WeĄmie udział między innymi w posiedzeniu grupy roboczej CISPR /SCI/WG3 Methods of measurement and limits for radiation and immunity of Information Technology Equipment (Maintenance of CISPR22 and 24).

4-8.09.2006
Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza zainteresowane firmy do skorzystania z bezpłatnych badań kompatybilności elektromagnetycznej w ramach "Bonu na innowację". Inicjatywa ta została ogłoszona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i ma na celu zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Aby uzyskać finansowanie, ILiM zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i pełną usługę laboratorium EMC. Prosimy o kontakt www.ilim.poznan.pl/LA. Maksymalny termin zakończenia realizacji usługi i złożenie wniosku o płatność w PARP upływa 30 września w 2009.

Aktualnie w ramach programu Bon na innowacje można realizować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową, mające na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa (w 2009 roku rozszerzono katalog świadczonych usług przez jednostki naukowe o inne usługi, m.in. o usługi doradztwa).

Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski będą przyjmowane przez PARP od dnia 18 maja 2009 roku do dnia 15 sierpnia 2009 roku, bądĄ do wyczerpania środków finansowych na rok 2009. Budżet programu w 2009 r. wynosi 7,65 mln PLN i jest finansowany ze środków budżetu państwa. Maksymalny termin zakończenia realizacji usługi i złożenie wniosku o płatność w PARP upływa 30 września w 2009.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Panem Jackiem Wawrzynowiczem (tel. 0618504882, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ), Piotrem Nowakiem tel. 0618504936, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ) lub Krzysztofem Sieczkarkiem (tel. 0618504989, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. )

Serdecznie zapraszamy

4-8.09.2006
Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza zainteresowane firmy do skorzystania z bezpłatnych badań kompatybilności elektromagnetycznej w ramach "Bonu na innowację". Inicjatywa ta została ogłoszona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i ma na celu zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Aby uzyskać finansowanie, ILiM zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i pełną usługę laboratorium EMC. Prosimy o kontakt www.ilim.poznan.pl/LA. Maksymalny termin zakończenia realizacji usługi i złożenie wniosku o płatność w PARP upływa 30 września w 2009.

Aktualnie w ramach programu Bon na innowacje można realizować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową, mające na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa (w 2009 roku rozszerzono katalog świadczonych usług przez jednostki naukowe o inne usługi, m.in. o usługi doradztwa).

Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski będą przyjmowane przez PARP od dnia 18 maja 2009 roku do dnia 15 sierpnia 2009 roku, bądĄ do wyczerpania środków finansowych na rok 2009. Budżet programu w 2009 r. wynosi 7,65 mln PLN i jest finansowany ze środków budżetu państwa. Maksymalny termin zakończenia realizacji usługi i złożenie wniosku o płatność w PARP upływa 30 września w 2009.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Panem Jackiem Wawrzynowiczem (tel. 0618504882, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ), Piotrem Nowakiem tel. 0618504936, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ) lub Krzysztofem Sieczkarkiem (tel. 0618504989, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. )

Serdecznie zapraszamy

01.08.2006

Nowy cennik. Obniżone zostały ceny na badania kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

20.07.2006
Znów nasze wyniki badań stają się przepustka do legalnego obrotu towarami w Polsce - zleceniodawca przedstawia je organom kontrolnymi w zwi±zku z oznakowaniem CE dostawy nowych wyrobów z Azji.

14.07.2006
Podsumowanie półrocza - wykonaliśmy kilkaset badań kompatybilności elektromagnetycznej - najwięcej pomiarów natężeń pól zaburzeń (badanie emisji promieniowanej zaburzeń radioelektrycznych)

07.07.2006
Odbył się całodniowy audit okresowy Polskiego Centrum Akredytacji. Audytorzy podsumowali nas pozytywnie i po raz kolejny potwierdzili nasze kompetencje (laboratorium posiada akredytację od 1995 roku). Przedłużony został certyfikat akredytacji na kolejne 3 lata.

29.06.2006
Bierzemy udział w walnym zgromadzeniu Naukowej Sieci Tematycznej "Kompatybilność elektromagnetyczna podzespołów, urządzeń i systemów na potrzeby społeczeństwa informacyjnego EMC-Net" - dr inż. Krzysztof Sieczkarek jest członkiem Komitetu Steruj±cego EMC-Net.

28-30.06.2006
EMC 2006 - 18th International Wroclaw Symposium ad Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Wrocław, dr inż. Krzysztof Sieczkarek i dr inż. Adam Maćkowiak prezentują osiągnięcia w zakresie naszych możliwości tworzenia aplikacji w środowisku LabView do automatycznej weryfikacji aparatury probierczej.

27.06.2006
Po raz kolejny pomogliśmy klientowi w doprowadzeniu urządzenia do stanu spełniającego normy EMC.

19-23.06.2006
Dr inż. Krzysztof Sieczkarek na zaproszenie Komisji Europejskiej i ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) bierze udział w EUSEA 2006 w Singapurze- Euro-Southeast Asia Information and Communication Forum. Dokonuje prezentacji dotyczącej oznakowania CE i wymagań Unii Europejskiej w tym zakresie w zwi±zku z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC.
pict_1.jpg    pict_2.jpg

05.06.2006
Bierzemy udział w walnym zgromadzeniu Polskiej Platformy Technologicznej „Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle”.

18-19.05.2006
Przy współudziale laboratorium badawczego TESTCOM z Pragi organizujemy spotkanie inauguracyjne i pierwsze warsztaty Sieci FOR-EMC2 w Pradze, Czechy. Dr inż. Krzysztof Sieczkarek z Instytutu Logistyki i Magazynowania jest organizatorem i koordynatorem International Network of EMC Laboratories FOR-EMC2 (Międzynarodowa Sieć Laboratoriów Badawczych EMC). Jest to kontynuacja projektu FOR-EMC. Sieć składa się obecnie z 18 członków z 15 krajów również spoza Unii Europejskiej (Brazylia, Rumunia). Zapraszamy do wystąpienia w szeregi. Więcej na: www.for-emc.org
pict_3.jpg    pict_4.jpg

12.05.2006
Uruchomiliśmy sprzedaż elektronicznych książek z zakresu badań kompatybilności elektromagnetycznej. Zapraszamy do zakupów: http://www.for-emc.org/guidebook.php

13-04-2006
Zakończyliśmy kolejne badania skuteczności zasilania awaryjnego urządzeń fiskalnych zgodnie z wymaganiami Ministra Finansów - wynik pozytywny.

04.04.2006
Kolejne posiedzenie KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Instytut Logistyki i Magazynowania reprezentowany jest przez dr inż. Krzysztofa Sieczkarka.

Laboratorium jest koordynatorem międzynarodowej sieci laboratoriów EMC:
International Network of EMC Laboratories FOR-EMC2
www.for-emc.org  

 

 

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania