Laboratorium urządzeń elektronicznych

Dyrektywa EMC – bezpłatne badania urządzeń elektronicznych na znak CE

Uwaga! Termin składania wniosków został skrócony do dnia 19 kwietnia 2013 r. do godz. 16.30.

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza mikro i małe przedsiębiorstwa do skorzystania z usług badawczo - rozwojowych oferowanych przez Instytut w ramach Programu Bon na innowacje edycja 2013 finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach Bonu na innowacje można sfinansować badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC na znak CE oferowane przez Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Finansowanie badań.
Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.
Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje może być przeznaczone wyłącznie na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii.
Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Przedsiębiorca, który już uzyskał wsparcie w ramach Programu Bon na innowacje, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie.
Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Usługę dla przedsiębiorcy może realizować wyłącznie jedna jednostka naukowa.

Całkowity Budżet Programu w 2013 dostępny dla Wnioskodawców to 6 745 000,00 zł.
Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach programu Bon na innowacje nie może przekroczyć 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, iż rzeczywisty koszt netto zrealizowanej usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii wynosi maksymalnie 15 000 zł.
Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem (tj. kwoty podatku od towarów i usług, wartości usługi netto przekraczającej kwotę 15 000 zł).
Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5).

Nabór wniosków trwa od dnia 14 marca 2013 r. do dnia 26 kwietnia 19 kwietnia 2013 r. do godz. 16.30.
W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3 dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.
 W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat usług wykonywanych w ramach Programu zainteresowane firmy prosimy o wypełnienie formularza lub kontakt z pracownikami Laboratorium Urządzeń Elektronicznych ILiM:

telefon ico  +48 61 850 49 94 telefon ico  +48 61 850 49 89

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania