Logo

Autoryzacje i notyfikacje


Laboratorium posiada notyfikacje Komisji Europejskiej w zakresie:

•  dyrektywy Nr 2014/30/EU dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej, tzw. dyrektywa EMC,
•  dyrektywy Nr 2014/53/EU dotyczącej sprzętu radiowego, tzw. dyrektywa RED,

Numer jednostki notyfikowanej 1664


 Laboratorium jest koordynatorem międzynarodowej sieci laboratoriów EMC:
International Network of EMC Laboratories FOR-EMC2
www.for-emc.org

© Instytut Logistyki i Magazynowania