Laboratorium urządzeń elektronicznych

Poprawa stanu EMC urządzeń 

Oferowane badania EMC wykonywane są na najwyższym poziomie technicznym i stanowią podstawę dla procesu certyfikacji oraz uzyskania deklaracji zgodności z wymaganiami dyrektywy. Umożliwiają również poprawę urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej. Oferujemy więc badania technologiczne, podczas których możliwe są zmiany konstrukcyjne urządzeń w celu zwiększenia odporności na zewnętrzne zjawiska elektromagnetyczne i zmniejszenie niepożądanych emisji.


 Laboratorium jest koordynatorem międzynarodowej sieci laboratoriów EMC:
International Network of EMC Laboratories FOR-EMC2
www.for-emc.org

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania