Laboratorium urządzeń elektronicznych

Zakres akredytacji PCA


Laboratorium Urządzeń Elektronicznych akredytowane jest przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

•  emisji zaburzeń elektromagnetycznych:

- napięć na przewodach sieci zasilającej i portach telekomunikacyjnych w pasmie częstotliwości 150 kHz do 30 MHz
- natężeń pól w pasmie częstotliwości 30 MHz do 6 GHz z zastosowaniem komory bezodbiciowej
- harmonicznych prądu -EN 61000-3-2
- migotań światła (flicker) - EN 61000 - 3 -3

•  odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych od 26MHz do 6GHz - EN 61000-4-3,

•  odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) -EN 61000-4-2,

•  odporności na szybkie elektryczne stany przejściowe (EFT/burst) -EN 61000-4-4,

•  odporności na zaburzenia udarowe (surge) - EN 61000-4-5,

•  odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej – EN 61000-4-8,

•  odporności na impulsowe pole magnetyczne – EN 61000-4-9,

•  odporności na zaburzenia radioelektryczne wprowadzane do przewodów - EN 61000-4-6,

•  odporności na spadki, krótkie zaniki i wahania napięcia zasilającego - EN 61000-4-11 urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

Powyższe badania powoływane są przez europejskie normy zharmonizowane, np. EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55011, EN 55013, EN 55015, EN 55022, EN 55024, EN 55032, EN 60601-1-2, EN 50130-4, EN 50270, EN 60730-2, EN 50121-4, EN 50121-3-2, EN 61326-1, EN 61547, EN 60730-X, EN 55014-2.


Wewnętrzny System Zarządzania Jakością spełnia uwarunkowania PN-EN ISO/IEC 17025.Laboratorium posiada certyfikat akredytacji nr AB053 od 1995 roku.

 

 

Laboratorium jest koordynatorem międzynarodowej sieci laboratoriów EMC:
International Network of EMC Laboratories FOR-EMC2
www.for-emc.org

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania