Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych

Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych jest pierwszym tego typu obiektem w Europie Środkowo-Wschodniej i oferuje szereg usług badawczych, rozwojowych, edukacyjnych oraz doradczych związanych z szeroko rozumianym obszarem zagadnień dotyczących technologii identyfikacyjnych.

 

 

Laboratorium jest członkiem założycielem European EPC Business Lab Network oraz konsorcjum DASH7.

Nasze główne obszary działalności dotyczą:

 • wizyjnych oraz radiowych systemów identyfikacji, w tym technik RFID, kodów kreskowych, rozpoznawania obrazów
 • rozwiązań AIDC z użyciem RFID oraz kodów kreskowych (1D i 2D, w tym ITF, EAN-13, GS1-128, QR, DATAMATRIX, DATABAR)
 • opracowywania prototypów układów elektronicznych (w tym układów sensorycznych, lokalizacyjnych, systemów wbudowanych, itp.)
 • technologie lokalizacji obiektów (lokalnie - wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz globalnie)
 • badania urządzeń AIDC, znaczników, rozwiązań technologicznych (statyczne i dynamiczne)
 • prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii identyfikacyjnych oraz układów elektronicznych

 

USŁUGI OFEROWANE PRZEZ LABORATORIUM:

 • BADANIA STATYCZNE
  weryfikacja parametrów znaczników RFID i kodów kreskowych oraz paramtrów anten, czytników i skanerów (komora bezodbiciowa, komora GTEM)
 • BADANIA DYNAMICZNE
  testy odczytu i zapisu znaczników RFID oraz kodów kreskowych w symulowanym środowisku przemysłowym (przenośnik taśmowy)
 • WDROŻENIA I INTEGRACJE
  dobór komponentów systemów AIDC, integracje z systemami WMS i ERP, rozwiązania do druku etykiet i kodowania znaczników, oprogramowanie do identyfikacji przedmiotów (inwentaryzacja, lokalizacja, druk i kodowanie etykiet)
 • BADANIA I ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII
  nowe protokoły komunikacyjne (DASH7), platformy sprzętowo-programowe do lokalizacji obiektów (GPS, GSM, DASH7, BLE), algorytmy i systemy lokalizacyjne (lokalizacja obiektów)


 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania